Elektromagnetický smog a a jeho vpyv na zdravie

EMS_a_zdravie_cloveka – kliknite pre rozbalenie  článku.

prednáška zameraná na zvýšenie informovanosti a prevenciu
ochrany zdravia.

zdroj: Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky-úsek
ekologickej výchovy