Geopatogénne Zóny

 GEOPATOGÉNNE ZÓNY – PROFESIONÁLNE MERANIE a ODRUŠENIE  na celom SLOVENSKU + Predaj Rušičiek  Geopatogénnych Zón a  Pyramíd 

geopatogénne zóny
ilustračný Obrázok nepriaznivého priebehu Geopatogénnych Zón cez byt. Číslami 1 a 2 sú označené Geopatogénne Zóny-miesta nevhodné na spanie, alebo na dlhodobé sedenie. Číslom 3 – kríženie zón (najhoršie miesto) . Mimo týchto zón je byt OK. Psíkovia a malé detičky majú radi dobré miesta, mačky zase obľubujú miesta na ktorých sú geopatogénne zóny.
Máte Vy, alebo Vaše deti problémy so spánkom ?. Ste malátny, nevysvetliteľne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi ?. „Lepí “ sa Vás viac chorôb ako predtým?. Vaše deti sú nervózne a podráždené ? V noci sa často budia a plačú?.  Cez deň viac zlostia ?
Na príčine je často aj negatívne pôsobenie  geopatogénnych zón, podzemných vodných tokov a iných geoanomálií na Váš organizmus. Je jedno či bývate na prízemí, alebo napr. na 20-tom poschodí. Tieto  javy sú známe už tisícky rokov. Najznámejší historický názov zo starej Číny je Dračie žily. 
Dlhodobý pobyt nad Geopatogénnymi zónami spôsobuje rôzne problémy.  Okrem problémov so spánkom aj zdravotné. Nechajte si premerať  Vaše obydlie na výskyt Geopatogénnych Zón. My Vám potom navrhneme optimálne riešenie na elimináciu účinkov Geopatogénnych Zón: Umiestnenie rušičiek Emgeon Home na správne miesta. Použitie prírodných materiálov a ak sa dá premiestnenie nábytku. Alebo ich kombináciu. Podrobnejšie informácie si prečítajte na tejto stránke.

Merania Geopatogénnych Zón robíme na celom území Slovenska. Najbližší výjazd na merania po Slovensku: 25-28.3. Východné Slovensko riešime priebežne.

 AKCIA ZĽAVA 50%: Na objednávky došlé do 30. Marca. 2023. do 24.00. hod. ZĽAVA až 50%. KLIKNITE  TU

Stavebný zákon a Geopatogénne zóny : Od roku 1976 sú geopatogénne zóny uvedené v Stavebnom zákone § 47: Stavby sa musia navrhovať tak, aby: ….(písmeno K) „ bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred: vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi, ionizačným žiarením z geologického podložia, vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd.

GEOPATOGÉNNE  ZÓNY – podrobnejší POPIS:

Geopatogénne zóny je určité pomenovanie pre miesta, alebo zóny, kde sa senzitívnejší ľudia a malé deti cítia po dlhšom pobyte zle , alebo nepohodlne..

Názvov je viac aj napr. geoanomálie, DZ zóny, alebo historicky najstarší názov zo starej Číny „dračie žily“  Ja väčšinou používam zjednodušený názov „negatívne zóny“  Sú to väčšinou podzemné vody, podzemné vodné toky niekedy nazývané aj vodné žily. Keď tieto „negatívne zóny“ prechádzajú popod Vaše obydlie cez miesta kde sa dlho zdržujete. Môže to mať po dlhodobom pobyte u senzitívnejších ľudí a malých detí negatívne účinky nielen na spánok, náladu ale aj na zdravie. Pričom je jedno či bývate na prízemí, alebo na napr. 15-20tom poschodí.

geopatogénne-zóny-výškový-priebeh
priebeh geopatogénnych zón vo výškovej budove (paneláku)

V kopcoch sú to tzv. podzemné vodné žily – to je presne to čo hľadajú prútikari studniari ako vhodné miesto pre studňu. Hlavne hľadajú tzv. prekríženie vodných žíl. Kde jedna je napr. v hĺbke 10 metrov a druhá v hĺbke 20 metrov. Ak sa vykope studňa na takomto „krížení vodných žíl“ tak výsledkom je väčšia výdatnosť vody v studni. Kontrolu v teréne som zistil, že veľmi často sú najmä staré studne na takýchto miestach.

Na rovinách sú to miesta po vysušených močiaroch, alebo po bývalých meandrujúcich korytách riek a potokov. Za desaťtisíce rokov sa tok riek menil, staré toky sa zaniesli nánosmi a voda si hľadala nové cesty. V bývalých korytách riek a potokov takto ešte pomaly pretekajú spodné vody.

Vplyv na zdravie: Okresný onkológ MUDr. Juryšek v rokoch 1970-1983 zistil, že v časti Olomouca „Letná“.  Je zvýšený výskyt nielen onkologických, ale aj iných chorôb v priemere cca. o 15-30% . Zapríčinené to bolo väčšou hustotou geopatogénnych zón, podzemných vôd  a bývalých riečišť v časti „Letná“ oproti iným častiam Olomouca. A to najmä u osôb ktoré mali dlhodobo posteľ alebo pracovné miesto nad geopatogénnou zónou, alebo ich krížením.

AKCIA – ZĽAVA 50%: Na objednávky došlé do 30.3. do 24.00. hod. ZĽAVA až 50%. Prečítajte si Viac TU

MOŽNÉ RIEŠENIA PROBLÉMOV:

1- Klasické riešenia:  Nechajte si premerať  Vaše obydlie na prítomnosť Geopatogénnych Zón. Po premeraní Vám navrhneme možné riešenia problémov. Niekedy pomôže aj premiestnenie nábytku (napr.- postelí, sedačiek a pod.)…mimo geopatogénnych zón. Alebo aj umiestnenie určitých prírodných materiálov napr. pod posteľ, kreslo, gauč. + umiestnenie rušičiek Geopatogénnych Zón.

2– Umiestnením rušičky geopatogénnych zón:  pasívneho solenoidu EMGEON HOME >Viac info TU Ktorý eliminuje účinky Geopatogénnych Zón.

 3-Najúčinnejšia je kombinácia tzv. klasických a nových  spôsobov riešenia týchto problémov. Napr . pasívny solenoid EMGEON HOME   + umiestnenie prírodných prostriedkov ktoré tiež eliminujú účinky geopatogénnych zón.

Ukážka umiestnenia a orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON. Design si môžete prispôsobiť nábytku sami – napr. oblepenim tapetou a pod. Rozmer rušičky: priemer 10 cm x výška 28 cm..

V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je EMGEON HOME >Viac info  TU. Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe Umiestňuje sa v obydlí  najlepšie na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Alebo ďalšou možnosťou je umiestnenie 2 ks solenoidov do opačných rohoch bytu. Bližšie info—–> TU

Rušička geopatogénnych Zón Emgeona Home je rovnako účinná ako oveľa drahšie prostriedky a zariadenia na rušenie geopatogénnych zón. V pomere cena/výkon je jednotkou na Slovenskom trhu. Viac info –>TU

geopatogénne zóny priebeh nad vodnou-zilou-800x600

Fyzikálny popis priebehu polí spôsobujúcich GPZ podľa RNDr. Ján Bienik CSc. r. 1991

Kontakt a referencie o firme —–> kliknite  TU

profesionalne meranie a odrušenie geopatogennych zon