Geopatogénne Zóny

PROFESIONÁLNE MERANIE a ODRUŠENIE  na celom SLOVENSKU + Vývoj, Výroba a Predaj Rušičiek  Geopatogénnych Zón. 

geopatogénne zónyilustračné obrázky nepriaznivého priebehu Geopatogénnych Zón cez byt. Číslami 1 a 2 sú označené Geopatogénne Zóny-miesta nevhodné na spanie, alebo na dlhodobé sedenie. Číslom 3 – kríženie zón (najhoršie miesto) . Mimo týchto zón je byt OK. Psíkovia a malé detičky majú radi dobré miesta, mačky zase obľubujú miesta na ktorých sú geopatogénne zóny.

geopatogenne zony - priebeh v byte

Máte Vy, alebo Vaše deti problémy so spánkom ?. Ste malátny, nevysvetliteľne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi ?. „Lepí “ sa Vás viac chorôb ako predtým?. Vaše deti sú nervózne a podráždené ? V noci sa často budia a plačú?.  Cez deň viac zlostia ?
Na príčine je často aj negatívne pôsobenie geopatogénnych zón, podzemných vodných tokov a iných geoanomálií na Váš organizmus. Geopatogénne zóny sú zjednodušene povedané podzemné vody. V kopcoch sa to zvykne volať vodná žila. Čiže to čo hľadajú studniari ako vhodné miesto pre studňu. Na rovinách a v údoliach to sú bývalé korytá riek a potokov. Ktoré za stovky a tisícky rokov rôzne meandrovali. Tiež je dlho známe, že nie je dobré mať obydlie nad miestami bývalých močiarov. Pričom je jedno, či bývate na prízemí, alebo napr. na 15-20-tom poschodí. Príčina môže byť v hĺbke 1-2 metre až po desiatky metrov. Tieto  javy sú známe už tisícky rokov. Najznámejší historický názov zo starej Číny je dračie žily. 

geopoatogénne zóny - kríženie- prechádzajúce cez posteľ (najhoršia možnosť)
kríženie geopatogénnych zón prechádzajúce cez posteľ (najhoršia možnosť)
Dlhodobý pobyt nad Geopatogénnymi zónami spôsobuje rôzne problémy.  Keď Vám takáto zóna prechádza pod posteľou, alebo miestom kde sa dlhšie zdržujete. Môžu mať deti a senzitívnejší dospelý rôzne ťažkosti. Od problémov so spánkom až po (dlhšej dobe) zdravotné problémy. (Častejší výskyt chorôb, alebo ich dlhšie liečenie)

Nechajte si premerať Vaše obydlie na výskyt Geopatogénnych Zón. My Vám potom navrhneme optimálne riešenie na elimináciu (odrušenie) ich účinkov: Možná je kombinácia viacerých spôsobov: Umiestnenie rušičiek Emgeon Home. Použitie prírodných a iných materiálov.  A ak sa dá aj premiestnením nábytku. Máme rozsiahle skúsenosti z viac ako 2000 meraní. Podrobnejšie informácie si prečítajte na našej stránke. Kliknite na „menu stránky“ a nájdete tam v rôznych článkoch Viac informácií o geopatogénnych zónach, ich účinkoch na ľudí + popis riešenia problémov. 

Merania a Odrušenia Geopatogénnych Zón robíme na celom území Slovenska formou viacdňových výjazdov.

Najbližší výjazd po celom Slovensku: 20-31. Júl.

Východné Slovensko riešime priebežne. 

Merania realizujeme po celom Slovensku  formou viacdňových výjazdov.  Aby sa znížili cestovné náklady na 1 zákazníka. Napr. cena: Byt/Dom do 150m2 pôdorysnej plochy: Meranie 35€  + paušálne cestovné náklady 25€

 AKCIA ZĽAVA 50%: Na objednávky meraní geopatogénnych zón došlé do 25.7. do 24.00 hod. ZĽAVA až 50%. KLIKNITE  TU

GEOPATOGÉNNE  ZÓNY – podrobnejší POPIS:

Geopatogénne zóny je určité pomenovanie pre miesta, alebo zóny, kde sa senzitívnejší ľudia a malé deti cítia po dlhšom pobyte zle , alebo nepohodlne..

Názvov je viac aj napr. geoanomálie, DZ zóny, alebo historicky najstarší názov zo starej Číny „dračie žily“  Ja väčšinou používam zjednodušený názov „negatívne zóny“  Sú to väčšinou podzemné vody, podzemné vodné toky niekedy nazývané aj vodné žily. Keď tieto „negatívne zóny“ prechádzajú popod Vaše obydlie cez miesta kde sa dlho zdržujete. Môže to mať po dlhodobom pobyte u senzitívnejších ľudí a malých detí negatívne účinky nielen na spánok, náladu ale aj na zdravie. Pričom je jedno či bývate na prízemí, alebo na napr. 15-20tom poschodí.

geopatogénne-zóny-výškový-priebeh
priebeh geopatogénnych zón vo výškovej budove (paneláku)

V kopcoch sú to tzv. podzemné vodné žily – to je presne to čo hľadajú prútikari a studniari ako vhodné miesto pre studňu. Hlavne hľadajú tzv. prekríženie vodných žíl. Kde jedna je napr. v hĺbke 10 metrov a druhá v hĺbke 20 metrov. Ak sa vykope studňa na takomto „krížení vodných žíl“ tak výsledkom je väčšia výdatnosť vody v studni. Kontrolu v teréne som zistil, že veľmi často sú najmä staré studne na takýchto miestach. Takéto kríženie zón je však veľmi nevhodné na umiestnenie postele.

Na rovinách sú to miesta po vysušených močiaroch, alebo po bývalých meandrujúcich korytách riek a potokov. Za tisícky rokov sa tok riek menil. Staré toky sa zaniesli nánosmi a voda si hľadala nové cesty. V bývalých korytách riek a potokov takto ešte pomaly pretekajú spodné vody.

Vplyv na zdravie: Okresný onkológ MUDr. Juryška v rokoch 1970-1983 zistil, že v časti Olomouca „Letná“.  Je zvýšený výskyt nielen onkologických, ale aj iných chorôb v priemere cca. o cca 20-30%. Zapríčinené to bolo väčšou hustotou geopatogénnych zón, podzemných vôd  a bývalých riečíšť v časti „Letná“ oproti iným častiam Olomouca. A to najmä u osôb ktoré mali dlhodobo posteľ, sedačku alebo pracovné miesto nad geopatogénnou zónou, alebo ich krížením.

Geopatogénne Zóny a stavebný zákon: Geopatogénne zóny spolu aj s „podzemnými vodami“ sú  spomenuté aj v Stavebnom zákone paragraf 47: Stavby sa musia navrhovať tak, aby: ….písmeno k. „ bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi, ionizačným žiarením z geologického podložia, vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd.

AKCIA – ZĽAVA 50%: Na objednávky merania geopatogénnych zón došlé do 25. Júla. do 24.00 hod. ZĽAVA až 50%. Prečítajte si Viac TU

MOŽNÉ RIEŠENIA PROBLÉMOV:

1- Klasické riešenia:  Nechajte si premerať  Vaše obydlie na prítomnosť Geopatogénnych Zón. Po premeraní Vám navrhneme možné riešenia problémov. Niekedy pomôže aj premiestnenie nábytku (napr.- postelí, sedačiek a pod.)…mimo geopatogénnych zón. Alebo aj umiestnenie určitých prírodných a iných materiálov pod posteľ, kreslo, gauč. + umiestnenie rušičiek Geopatogénnych Zón Emgeon Home.

1– Umiestnením rušičiek geopatogénnych zón:  pasívneho solenoidu EMGEON HOME >Viac info TU Ktorý eliminuje účinky Geopatogénnych Zón.

2- Klasické riešenia:  Nechajte si premerať  Vaše obydlie na prítomnosť Geopatogénnych Zón. Po premeraní Vám navrhneme možné riešenia problémov. Niekedy pomôže aj premiestnenie nábytku (napr.- postelí, sedačiek a pod.)…mimo geopatogénnych zón. Alebo aj umiestnenie určitých prírodných a iných materiálov pod posteľ, kreslo, gauč. + umiestnenie rušičiek Geopatogénnych Zón Emgeon Home. 

3-Najúčinnejšia je kombinácia tzv. klasických a nových  spôsobov riešenia týchto problémov. Napr . pasívny solenoid EMGEON HOME   + umiestnenie prírodných a iných  prostriedkov ktoré tiež eliminujú účinky geopatogénnych zón.

Ukážka umiestnenia a orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON. Design si môžete prispôsobiť nábytku sami – napr. oblepenim tapetou a pod. Rozmer rušičky: priemer 10 cm x výška 28 cm..

V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je EMGEON HOME >Viac info  TU. Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe Umiestňuje sa v obydlí  najlepšie na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Alebo ďalšou možnosťou je umiestnenie 2 ks solenoidov do opačných rohoch bytu. Bližšie info—–> TU

Rušička geopatogénnych Zón Emgeona Home je rovnako účinná ako oveľa drahšie prostriedky a zariadenia na rušenie geopatogénnych zón. V pomere cena/výkon je jednotkou na Slovenskom trhu. Viac info –>TU

Ak máte akékoľvek otázky, alebo by ste radi objednali meranie geopatogénnych zón, Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás a radi Vám pomôžeme.  KLIKNITE —–> TU

geopatogénne zóny priebeh nad vodnou-zilou-800x600
(Zväčšite si tento obrázok na maximum) Na obrázku vyššie: Popis fyzikálnych veličín , polí, síl a ich výsledneho smeru (vektra)  spôsobujúcich Geopatogénne zóny. podľa RNDr. Ján Bienik CSc. z roku. 1991

Ak máte akékoľvek otázky, alebo by ste radi objednali meranie geopatogénnych zón, Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás a radi Vám pomôžeme.

Kontakt a referencie o firme —–> kliknite  TU

profesionalne meranie a odrušenie geopatogennych zon