Geopatogénne Zóny – Základné informácie

 Geopatogénne zónyProfesionálne merania a odrušenie

Máte problémy so spánkom?.  Ste malátny, nevysvetliteľne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi?.  „Lepí “ sa na Vás viac chorôb ako predtým?.  Vaše deti sa v noci často budia a plačú? 
Na príčine je často aj negatívne pôsobenie  Geopatogénnych zón  a Geoanomálií na Váš organizmus. Tieto  javy sú známe už tisícky rokov. Najznámejší historický názov zo starej Číny je Dračie žily. 
Dlhodobý pobyt nad Geopatogénnymi zónami spôsobuje rôzne nepochopiteľné problémy.   A popritom väčšinou stačí iba zmeniť napr. umiestnenie postele. Alebo použiť ďalšie praxou overené spôsoby riešenia eliminácie účinkov geopatogénnych zón, ktoré Vám navrhneme. Tieto informácie nájdete na našej stránke.
ilustračný obrázok nepriaznivého priebehu geopatogénnych zón cez byt

Geopatogénne Zóny sú spomenuté aj v stavebnom zákone:                     § 47.  Citát z textu:

Stavby sa musia navrhovať tak, aby: ….písmeno k. „bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred …….. vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd,“ 

Geopatogénne zóny (GPZ) –  sa vyskytujú väčšinou v pásoch rôznej šírky, ktoré  môžu prechádzať cez Vaše obydlie. Keď sa tieto zóny vyskytujú na miestach, kde sa  dlhšie zdržiavate: napr. v spálni, alebo na pracovnom mieste, prípadne tam kde relaxujete,  pozeráte TV atď. Potom môžu najmä u senzitívnejších osôb  po dlhšej dobe  vznikať problémy so spánkom, pocity nadmernej únavy, podráždenosti, strata vitality, syndróm vyhorenia, depresívne stavy, strata imunity …)

Dlhším pobytom  v geopatogénnych  zónach sa môžu tieto problémy výrazne rozvinúť, prípadne zhoršiť  Váš zdravotný stav.  Na druhej strane existujú aj vyslovene pozitívne miesta na ktorých sa ľudia cítia dobre. Všeobecne sa však nedá povedať, že by platili nejaké pravidlá pre výskyt geopatogénnych  zón.

Cenník služieb +AKCIA ZĽAVA až 50%  na objednávky došlé do 25.7. 2024. v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Viac info  TU    

Výskyt  Geopatogénnych Zón ovplyvňuje  miesto na ktorom je postavené obydlie.  Sú to najmä rôzne zmeny  v štruktúre  zloženia zemského podložia, menšie tektonické zlomy, vrásnenia zemskej kôry a podzemné dutiny. Negatívny vplyv majú aj podzemné vodné toky – tzv. vodné žily.  

Na tejto stránke nájdete  okrem podrobnejších informácií o geopatogénnych zónach  aj postup ich merania a riešenia týchto  problémov

Ak máte podobné problémy  najlepšie je nechať si premerať Vaše obydlie  na výskyt geopatogénnych zón. Po premeraní  Vám navrhneme  praxou overené riešenia s minimálnymi finančnými nákladmi.

Cenník služieb +AKCIA ZĽAVA až 50%  na objednávky došlé do 25.7.2024. v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Kliknite  TU       

Používaná technika merania a eliminácie  negatívnych zón.

Postup merania: —–> Kliknite TU

RIEŠENIA PROBLÉMOV :

Najúčinnejšia je kombinácia tzv. nových a klasických  spôsobov riešenia týchto problémov. – napr. pasívny solenoid EMGEON HOME   (rušička geopatogénnych zón) + umiestnenie prírodných prostriedkov a špeciálnych fólií pod postele,  ktoré tiež eliminujú účinky geopatogénnych zón. prípadne ak sa dá aj premiestnenie postelí mimo geopatogénnych zón.

Tieto riešenia  problémov  Vám navrhneme  priamo po  meraní  u Vás doma

 Rušička geopatogénnych zón -pasívny solenoid EMGEON HOME

 Ukážka umiestnenia a orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON HOME  Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako  “reduktor negatívnych zón” . Umiestňuje sa v obydlí  najlepšie na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Alebo ďalšou možnosťou je umiestnenie 2 ks solenoidov do opačných rohoch bytu. Bližšie info—–> TU

Zariadenie EMGEON je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  

Cenník meraní geopatogénnych zón + aktuálne akčné ceny —–>Kliknite  TU 

priebeh geopatogénnych zón nad vodnou žilou
Fyzikálny popis priebehu polí spôsobujúcich GPZ podľa RNDr. Ján Bienik CSc. r. 1991

  Agentúra INGFOUR s.r.o., Košice

Meranie a  eliminácia geopatogénnych zón, ďalej (GPZ) – po celom Slovensku

       Aktuality a ďalšie  informácie nájdete aj na  Facebooku  https://www.facebook.com/geoanomalie

Kontakt a referencie o firme —–> kliknite  TU