Ukážka strany

Cenové relácie:

1- Základné meranie: 10-30€,  podľa veľkosti a polohy meraných priestorov + prípadné cestovné mimo KE

2- Pasívne eliminačné prostriedky : 10-30€ podľa počtu použitých prostriedkov

3- Aktívne eliminačné prostriedky: cena podľa použitého typu .

 Pozn. Ak budete nespokojný s výsledkami základných meraní a požitím pasívních eliminačných prostriedkov jednoducho Vám vrátime peniaze.

 

UPOZORNENIE:

Vyššie uvedené merania a eliminácia tzv. Geopatogénnych zón nenahradzujú v žiadnom prípade odborné lekárske liečenie Vášho zdravotného stavu.