Štatistické výsledky a skúsenosti z meraní

Skúsenosti a čiastočné štatistické výsledky  z  meraní Geopatogénnych zón

Tento príspevok je tzv. výhonok – Postupne tu budú dopĺňané ďalšie podrobnejšie informácie

  Čiastočné orientačné štatistické výsledky: Momentálne výsledky z predošlých cca 500 meraní (po zohľadnení štatistickej nepresnosti v rozsahu cca. +-3%) sú zatiaľ nasledovné: 20% meraných objektov malo nulový alebo zanedbateľný výskyt negatívnych zón.   60% objektov malé alebo stredné problémy -riešiteľné zmenou dispozičného riešenia umiestnenia nábytku , alebo využitia izieb. Prípadne použitím redukčného technického prostriedku -väčšinou pasívneho solenoidu.     Iba u  zvyšných  20 % meraných objektov sa vyskytli problémy vážnejšieho až veľmi vážneho charakteru. To znamená takmer neriešiteľné.  Najvhodnejším riešením v týchto  10-20% prípadoch je presťahovať sa.   Čo sa týka geografického  rozloženia geopatogénnych zón v rámci Slovenska – stále prebieha proces zberu dostatočného množstva vstupných údajov z meraní. 

V obydliach (paneláky, kancelárske priestory, domy, chaty a pod.) závisí výskyt geoanomálií a tzv. Geopatogénnych zón (GPZ) od viacerých faktorov. Určitá časť obydlia môže byť zasiahnutá vonkajšou GPZ, ktorá tu už bola pred postavením obydlia, + problémy znásobujú aj rôzne kanalizačné, vodovodné, plynové a iné potrubia a rozvody. Často sa dá  negatívna zóna zistiť tak, že na určitých miestach  sa nedarí stromom, živému plotu a pod. Pozor ale niektoré tzv. burinové porasty majú naopak GPZ rady.

Viac info o Slovenskom projekte merania Geoanomálií nájdete: TU

 Všeobecné informácie:

V bytoch najmä v panelákoch, kancelárskych priestoroch a  tiež v obydliach postavených blízko pri ceste môže byť negatívna GPZ zosilnená aj tzv. Elektrosmogom,  alebo  rôznymi „blúdivými prúdmi“, ktoré sa indukujú do obydlia cez celkovú konštrukciu obydlia, najmä cez rozvody plynu, vody , elektroinštaláciu a pod.

 Domy– Najväčšie problémy zvyknú byť pri tzv. čiastočne prestavaných domoch. V v prestavanej časti domu sa vyskytuje viac negatívnych GPZ. Popritom staršia časť domu v prípade napr.  podlhovastých domov postavená väčšinou z  (klasických stavebných materiálov) smerom ďalej do záhrady. Vykazuje oveľa lepšie výsledky. A menej negatívnych GPZ.

Používané riešenia problémov: 

Zvyčajne sa používa kombinácia rôznych riešení. Eliminačné prostriedky napr. zariadenie EMGEON 1 – (pasívny solenoid, a iné) je najlepšie  umiestniť ak sa jedná o dom čo najvyššie pod strechu a potom to využíva aj tzv.  pyramidiálne efekty – ako výťah, alebo komín na odsávanie a elimináciu negatívnej energie a harmonizáciu prostredia a GPZ pod ním. Z hľadiska fyzikálnych zákonov toto zariadenia využíva aj Flemingovo pravidlo ľavej ruky. (viď napr. wikipedia) 

Pri problémoch – navrhneme použitie aj ďalších  eliminačných rokmi overených prírodných prostriedkov:(Je to zahrnuté v základnej cene merania)  Na elimináciu problémov sa dá použiť vrstva okrúhlych kameňov. Vrstva dosiek z tvrdého dobre vysušeného dreva, prípadne aj kožušiny z ovčej vlny. Lepšie je spojenie aspoň 2 týchto spôsobov.  Kombinácia  eliminačných prostriedkov sa navrhuje až po fyzickom zameraní na mieste merania. Je to veľmi individuálne a závisí to od viacerých faktorov. Napr. rozmiestnenie a „sila“ negatívnych zón + do úvahy sa berie tiež aj celková architektúra obydlia + iné faktory.

 Paneláky a  kancelárske priestory

 Aj pri panelákoch umiestnených pri cestách alebo v blízkosti rôznych kanalizačných plynových , elektrických a iných rozvodov, rôznych šachiet v ktorých sa nachádzajú inžinierske siete sú väčšie problémy s GPZ ako pri obydliach umiestnených ďalej od týchto rozvodov. Veľmi často vedú rôzne inžinierske rozvody hneď pri bloku, popod blok  , alebo sa rôzne križujú. A to prispieva k zosilneniu účinku negatívnych  zón.

 Tiež tu platí pravidlo umiestnenia eliminačného prostriedku čo najvyššie, alebo na okraj bytu. Ťažkosti Vám môžu spôsobiť aj susedia pod Vami, kde problémy spôsobujú rôzne konštrukcie (okrem radiátorov, el. rozvodov a iných rozvodov pevne zamontovaných v bloku) aj konštrukcie a zariadenia typu antén. Či to už sú aktívne wifi antény, alebo iné bytové doplnky a zariadenia typu antén, pyramíd, prípadne aj rušičky GPZ . Ak umiestnite napríklad nejaké kúpené zariadenie na rušenie GPZ alebo elektrosmogu do svojho bytu na nesprávne miesto (a to isté sa týka susedov väčšinou pod Vami ) tak môžete narobiť problémy susedom okolo Vás alebo nad Vami . 

Domáce wifi stanice 

Ak používate doma wifi vysielač – tak sa ho snažte dať aspoň 3-4 metre od seba. Nie je dobré mať domácu wifinu hneď vedľa počítača, alebo niekde pri gauči skadiaľ pozeráte často TV.  

 Prebíjanie el. prúdu do kovových konštrukcií:

V panelákoch a to najmä rekonštruovaných, alebo už pri stavbe odfláknutých sa Vám môže stať, že sa el. vedenie ktoré je v stenách indukuje do kovových častí ako sú rámy dverí, radiátory, plynové vedenie a iné bytové inštalácie .Tiež aj do iných kovových konštrukcií napr. nábytku a bytových doplnkov zhotovených z vodivých materiálov.

Naštastie tiež platí pravidlo že účinok v merateľnej oblasti teda el. magnetickej indukcie klesá priamo úmerne so štvorcom vzdialenosti. Takže na miestach kde sa dlho nezdržiavate to nie je problém, horšie to je na miestach kde sa zdržiavate dlhšie, kde pracujete a spíte. Skade zvyknete pozerať TV a pod. 

 Problémy v byte môžu spôsobiť aj zariadenia typu reproduktorov, určité časti počítačov a iných domácich prístrojov, ktoré produkujú el. magn. indukciu. El. magnetická indukcia sa väčšinou udáva v jednotkách v jednotkách mikro Tesla. Vplyv magnetickej indukcie klesá so štvorcom vzdialenosti. To znamená že reproduktory, počítač a pod. treba dávať aspoň 30-40 cm od seba. Takisto pri notebookoch je niekedy dobré používať externú klávesnicu. Pretože v notebookoch, takisto aj tabletoch. Sú aktívne prvky t.j. samotný procesor, tzv plošné spoje,  wifi anténa, HDD a optická mechanika a iné prvky vtesnané do malého priestoru a na určitých miestach je merateľné vyššie žiarenie ako na iných a to časom (ale naštastie až po rokoch) môže spôsobovať zdravotné problémy.

 Ďalším zdrojom problémov sú: napr. laserové tlačiarne (okrem el. smogu sa uvoľnujú chemikálie z tonera  pri tlači. Zbytočne netreba nechávať zapnutú laserovú tlačiareň keď ju nepoužívame) + rôzne trafá, či už na napájanie tlačiarní, ntb, mobilov, wifi antén, niektorých domách lámp a iných spotrebičov, proste všetkého čo potrebuje zmeniť napätie z 220 V na iné napätie . Keď si všimnete tak najmä staršie typy týchto tráf sa po určitej dobe zahrievajú a to znamená, že okrem zmeny el. prúdu vysielajú do svojho okolia aj teplo + iné el. magnetické žiarenia na rôznych vlnových dĺžkach. (Spotrebiče treba vypínať a používať predlžovačky s vypínačom a najmä seriózne predlžovačky pretože každý drôt pod napätím tiež samozrejme indukuje do okolia určité el. magnetické žiarenie). Keď si všimnete tak v starých domoch sa používali jednak hrubšie káble a jedna boli viac tienené a chránené napr. pred vodou.

 Počítačové pracovisko:

Správne sedenie (viď ergonómia sedenia), dať od seba čo najďalej reproduktory, (30-40 cm), wifiny )aspoň 3-4 m). Pri stolných počítačoch je dobré odsunúť celú konštrukciu počítača od seba. Pri notebookch používať externú klávesnicu. Pri LCD monitoroch už problémy s EMS nie sú. Laserovú tlačiareň dajte čo najďalej od seba a vypínajte  ju keď ju nepoužívate. Vodiče, trafá, predlžovačky presunte ďalej od seba. Dajte si tiež pozor aby sa nevytvorila z predlžovačiek slučka.

Stôl je lepšie mať z prírodných materiálov (nevodivý) a snažiť sa nesedieť najmä v kancelárskych priestoroch pri kovových konštrukciách. „Zabijak“ je vedenie káblu prúdu tesne pri  kovovej konštrukcii budovy.

 Ergonomické sedenie

Samozrejme ďalšia problematika je správne sedenie pri počítači a celková ergonómia pracovného miesta či už začneme stoličkou až po správne sedenie a oporu ruky. Tu sa dá dosiahnuť tiež rôznymi inými vecami napr. podsedák z nafukovacieho vankúšika a pod. má taký istý efekt ako pri stoličke za 500 E. Dosť pomôže striedať stoličky a používať občas na sedenie aj stoličky typu kľakačka.

 Mikroslúchatká najnovšej konštrucie s maximálnym výkonom: najmä u mládeže, alebo u ľudí, ktorí ich nosia neustále strčené v ušiach . Okrem poškodenia sluch nadmerným hlukom sa poškodzuje aj mozog dlhodobou absorbciou el. magnetického žiarenia.

Namerané hodnoty sú vysoko nad 500 až 1000  mikrotesla. Je to ako keby ste nosili pri ušiach veľké reproduktory a vyslovene si tým prepaľujete mozog. Časom Váš mozog absorbuje dávku ktorej účinky sú porovnateľné ako keby ste často chodili na MRI vyšetrenia alebo dá sa to prirovnať RTG (samozrejme pri RTG sa jedná o Gama žiarenie ktoré ešte škodlivejšie)

 Tvary nábytku v bytoch:

Oblé tvary či už nábytku alebo podľa možností aj rohy oblé, používali to naši predkovia , napr. okná a stropy ,nábytok v niektorých starých domoch, najmä boli málokedy v tvare pravých uhlov.

 Nábytok – uprednostňovať drevené konštrukcie a konštrukcie z prírodných materiálov či už sa to týka podlahových krytín alebo nábytku a bytových doplnkov celkovo a vyhýbať sa dnes veľmi módnym konštrukciám z kovu a podobných vodivých materiálov.

 Osvetlenie:

Široká problematika najmä čo sa týka tzv. úsporných a LED žiaroviek a svetelného spektra z nich vyžarovaných. Jednak to čo sa dováža k nám sú zvyčajne horšej kvality a nevydržia väčšinou  tak dlho ako je deklarované výrobcom + obsahuju nebezpečné chemikálie.

Na druhej strane klasické žiarovky s vláknom ktoré dosahuje teplotu cez 1200C pôsobia pozitívne na „bývanie“ a ako keby „spaľujú“ negatívnu energiu.

Mnohokrát namiesto deklarovanej úspory pri „úsporných žiarovkách“ vyjde táto investícia navnivoč, pretože keď ich často meníte kvôli poruchám tak Vás to vyjde ešte drahšie ako pri klasických žiarovkách. Žiarovky všeobecne a najmä úsporné nemajú rady časté zapínanie a vypínanie.

Stiahnite si E-Booky o geopatogénnych zónach.  Kliknite TU

 

 

profesionalne meranie a odrušenie geopatogennych zon