Depresia, Únava, Zlý Spánok, Syndróm Vyhorenia

Vplyv Geopatogénnych Zón na: Depresiu, Častú Únavou, Zlý Spánok a Syndróm Vyhorenia

Článok je písaný na základe vlastných skúseností autora s touto problematikou.

Depresia je vtedy keď: predstavte si svoju najhoršiu náladu akú ste mali. Vynásobte x 100 a keď to trvá dlhšie ako 2-3 týždne vtedy sa dá hovoriť o depresii. Ak máte zopár dní zlú náladu tak sa o depresiu nejedná.

Prejavy sú okrem veľmi zlej nálady a negatívneho tzv. „čierneho myslenia“ aj nechuť do jedla, nespavosť, nechuť do práce a rôznych iných činností. Nechuť chodiť vonku medzi ľudí atď. Stredné a ťažšie stavy už treba riešiť s lekármi. Treba sa pripraviť na to, že predpísané lieky niekedy zaberú až viac ako po cca 3 týždňoch. Túto dobu treba nejako prečkať, nerobiť vážne rozhodnutia, snažiť sa aspoň trochu zamestnať domácimi činnosťami a trochu sa snažiť aj pracovať. „Silou vôle“ sa z toho žiaľ nedá dostať. Našťastie lieky sú v dnešnej dobe už oveľa lepšie ako pred 30-50 rokmi.

Na depresívne stavy, spánok a pod. môže mať u senzitívnejších ľudí vplyv aj umiestnenie postele. 

Ak sa Vaša posteľ, prípadne pracovné miesto, alebo miesto kde sa dlhšie zdržujete nachádza nad Geopatogénnou zónou. Môže to mať negatívny vplyv na malé deti, senzitívnejšie osoby a ľudí trpiacich depresiami, zlým spánkom, únavovým syndróm a aj tzv. „syndrómom vyhorenia“. 

geopatogénne-zóny-výškový-priebeh
priebeh geopatogénnych zón vo vertikálnej rovine napr. vo viacposchodovom dome/paneláku a pod.

Geopatogénne Zóny sa vyskytujú väčšinou v pásoch o rôznej šírke a ich vplyv vo vertikálnej rovine som nameral až do výšky 22-23 poschodia.

Priebeh geopatogénnych zón v pôdorysnej rovine obydlia
Priebeh geopatogénnych zón v pôdorysnej rovine obydlia

na obrázku sú zóny vyznačené číslicami 1 a 2. Kríženie geopatogénnych zón (najhoršie miesto) je vyznačené číslom 3.

Čiže ak máte napríklad posteľ, počítačové pracovisko,  alebo miesto skadiaľ pozeráte TV umiestnené nad geopatogénnymi zónami (viď. obrázok vyššie) znamená to, že väčšiu časť dňa sa zdržiavate nad týmito negatívnymi miestami. 

K meraniu geopatogénnych zón som sa dostal kvôli riešeniu svojich vlastných zdravotných problémov s depresiou, častou únavou a nespavosťou.  Keď som sa začal zaoberať problematikou geopatogénnych zón a spôsobom ich merania. Zistil som, že počítač kde som dlhé roky denne pracoval mám na „krížení geopatogénnych zón“ a cez moju časť postele prechádzala geopatogénna zóna.

Riešil som to tak, že:  počítač som presunul o cca 2 metre ďalej a umiestnil som nad neho ešte stropnú pyramídu. Posteľ  som presunúť inde v rámci miestnosti nemohol, tak som umiestnil do spálne rušičku EMGEON

Ak sa Vaša posteľ a miesta kde sa dlhšie zdržujete presunú mimo geopatogénnych zón. Môže to skrátiť dĺžku a hĺbku depresívnych epizód.

Čiže riešenia ktoré odporúčam a navrhujem mám odskúšané na „vlastnej koži“.

Riešením je: nechať si premerať Vaše obydlie/kanceláriu na prítomnosť geopatogénnych zón. Potom premiestniť postele, počítač, gauč a pod. mimo týchto zón. Alebo použiť napr. „rušičky geopatogénnych zón EMGEON a kombináciu rôznych prírodných materiálov na elimináciu účinkov geopatogénnych zón.

Podrobnejší popis Geopatogénnych Zón , ich negatívneho vplyvu na ľudí ako aj možnosti riešenia týchto problémov NÁJDETE TU

Pozrite si aj cenník meraní Geopatogénnych Zón TU

Merania Geopatogénnych Zón realizujeme formou viacdňových výjazdov po celom Slovensku. Potom sa celkové cestovné náklady rozpočítajú viac meraní. Viac info TU

Prípadne si vypočujte rozhovor o geopatogénnych zónach v Rádiu Košice KLIKNITE TU. Alebo si prečítajte článok o geopatogénnych zónach v odbornom časopise Top Stavebné KLIKNITE TU.

Môžete si aj stiahnuť E-Booky o tejto problematike KLIKNITE TU

Meta, Tagy: depresia, únava, častá únava, zlý spánok, syndróm vyhorenia, geopatogénne zóny, depresia, depresie

Článok o geopatogénnych zónach v časopise Top Stavebné

Prečítajte si článok „Geopatogénne zóny a ich negatívne vplyvy“ v odbornom časopise Top Stavebné

článok o geopatogénnych zónach. Geopatogénne zóny: Popis a riešenia problémov

Pre prečítanie článku v PDF formáte Kliknite TU

 Pre prečítanie článku v textovej forme odrolujte trochu nižšie

Nechajte si aj vy premerať obydlie na prítomnosť geopatogénnych zón a navrhnúť opatrenia na elimináciu ich účinkov. Meranie geopatogénnych zón realizujeme po celom Slovensku formou viacdňových výjazdov. Cenník meraní geopatogénnych zón KLIKNITE TU

Najbližší výjazd na meranie Geopatogénnych Zón po celom Slovensku: koncom Septembra. Merania v Košickom a Prešovskom kraji realizujeme pribežne.

Na objednávky došlé do  25.5.2024. do 24.00. hod. ZĽAVA až 50% —->Prečítajte si Viac  TU   

GEOPATOGÉNNE ZÓNY A ICH NEGATÍVNE VPLYVY : článok v textovej forme »»»Nočné budenie, pocit únavy aj po dlhšom spánku,  nervozita, podráždenosť, to sú len niektoré príznaky, ktoré môže senzitívnejší človek či malé dieťa pociťovať pri dlhšom pobyte na miestach s geopatogénnymi zónami. 

Čo sú to vlastne tie Geopatogénne Zóny:

Názvov je viac, napr. geoanomálie, DZ zóny alebo historicky najstarší názov zo starej Číny je „dračie žily“. Väčšinou používam zjednodušený názov „negatívne zóny“. Obvykle sú to podzemné vody, podzemné vodné toky. Niekedy nazývané aj vodné žily. Keď tieto „negatívne zóny“ prechádzajú popod vaše obydlie, cez miesta, kde sa dlho zdržiavate, môže to mať po dlhšom pobyte negatívne účinky nielen na spánok, náladu, ale aj na zdravie. Pričom je jedno či bývate na prízemí, alebo na 15-tom poschodí.

geopatogénne-zóny-výškový-priebeh
priebeh geopatogénnych zón v paneláku vo vertikálnej rovine

Ilustračný obrázok pôsobenia geopatogénnych zón vo vertikálnej (zvislej) rovine. Smer pôsobenia je odspodu hore. Pričom je jedno, či bývate na prízemí alebo na 15-tom poschodí.

V kopcoch sú to tzv. podzemné vodné žily – to je presne to, čo hľadajú prútikári studniari ako vhodné miesto pre studňu. Hľadajú tzv. prekríženie vodných žíl. Kde jedna je napr. v hĺbke 10 metrov a druhá v hĺbke 20 metrov. Ak sa vykope studňa na takomto „krížení vodných žíl“ výsledkom je väčšia výdatnosť vody v studni.

Na rovinách sú to miesta po vysušených močiaroch alebo po bývalých meandrujúcich korytách riek a potokov. Za desaťtisíce rokov sa tok riek menil, staré toky sa zaniesli nánosmi a voda si hľadala nové cesty. V bývalých korytách riek a potokov takto ešte pomaly pretekajú spodné vody.

Geopatogénne zóny spolu s „podzemnými vodami“ sú spomenuté aj v Stavebnom zákone § 47 písmeno K): Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby k) bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi, ionizačným žiarením z geologického podložia, vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd.

Vplyv geopatogénnych zón na človeka by sa dal vekovo rozdeliť zhruba takto: Veľmi citlivé sú deti od 0 – cca 12 rokov. V tomto vekovom rozpätí viac deti vo veku 0 – cca 3 roky. Vo veku 12 – (35-40) rokov sú ľudia všeobecne v najlepšej fyzickej kondícii, a tak sú menej vnímaví na negatívne zóny. Zhruba od 40 rokov sa postupne senzitivita zase zvyšuje. Obvykle sú na tom horšie ženy ako muži, tiež ľudia so zlomeninami alebo tí, čo majú problémy s chrbticou.

Geopatogénne zóny sa vyskytujú väčšinou v nepravidelných pásoch s rôznou šírkou, väčšinou 1 meter a viac. Menej často sú to 30 – 70 cm úzke geologické sklzy hornín resp. minitektonické zlomy.  Našťastie najmenej často takmer kruhové anomálie s priemerom 1 – 2 metre. Negatívny vplyv geopatogénnych zón na človeka je na miestach, kde sa človek dlhšie zdržiava, teda posteľ, sedačka, kde pozeráme TV, pracovňa a pod. Ak idú tieto zóny cez miesta, kde sa človek zdržiava len krátko, prípadne nimi iba prechádza ako chodba, garáž, technické miestnosti, kúpeľňa, WC a pod., nemusí negatívny vplyv pocítiť.

Dlhodobé spanie alebo zdržiavanie sa nad negatívnou – geopatogénnou zónou, geoanomáliou, podzemným vodným tokom môže spôsobovať nasledovné problémy:

1.- Prvými príznakmi je zlý spánok, časté budenie v noci, pocit nevyspatosti a únavy aj pri dlhom spánku. Napr. malé deti sú dosť citlivé na pobyt v takýchto zónach. Prejavuje sa to častým plakaním v noci a snahou prekotúľať sa v postieľke na iné miesto.

2.- Zvýšená nervozita, podráždenosť, roztržitosť, neprimerané reakcie voči členom rodiny, kolegom v práci, známym a pod.

3.- Zníženie vitality (životnej energie) vo všetkých oblastiach života, pocity nadmernej únavy (som stále unavený/- á aj keď často oddychujem). Nevládzem robiť to, čo som v pohode zvládal predtým atď.

4.- Častejší výskyt niektorých bežných chorôb, strata imunity, dlhšie liečenie, dlhšia rekonvalescencia po chorobách,úrazoch (pri dlhodobom, niekoľkoročnom pobyte).

5.- Oslabením organizmu po viacročnom pobyte nad negatívnou zónou ste viac náchylný k vzniku nových a to aj veľmi závažných ochorení.

Okresný onkológ MUDr. Juryška v rokoch 1971 – 1983 zistil, že v časti Olomouca „Letná“ je zvýšený výskyt nielen onkologických, ale aj iných chorôb v priemere cca o 20 – 30% . Zapríčinené to bolo väčšou hustotou geopatogénnych zón, podzemných vôd a bývalých riečišť v časti „Letná“ oproti iným častiam Olomouca. A to najmä u osôb, ktoré mali dlhodobo posteľ alebo pracovné miesto nad geopatogénnou zónou alebo ich krížením.

Ako môžete spoznať, či vám geopatogénne zóny prechádzajú cez vaše obydlie ?

Pomerne veľa ľudí vie podvedome vycítiť takéto miesta. Napríklad, keď prídete na návštevu alebo na dovolenku a niekde si sadnete resp. ľahnete. Môže sa stať, že sa na určitom mieste cítite pohodlne, príjemne, inokedy si sadnete (ľahnete) o kúsok ďalej a po určitej dobe začnete mať divné až nepríjemné pocity.

To isté sa stáva pri spaní napr. u vás doma, niekde sa vám spí dobre a inde neviete zaspať. Môže sa stať, že na dovolenke alebo služobnej ceste, odrazu prídete na to, že sa vám spí oveľa lepšie ako doma. Ráno ste vyspatý, svieži a v dobrej nálade. Alebo naopak viac dní za sebou sa zobudíte unavený, nevrlý a neviete si vysvetliť, prečo to je tak.

Veľmi dobre to vedia podvedome vycítiť najmä malé deti. Buď si pri spaní hľadajú „lepšie miesto“, alebo aj pri hraní sa podvedome snažia vyhýbať negatívnym zónam. Dospelí skôr viac rozmýšľajú, prečo sa niekde cítia pri sedení (spaní) nepohodlne. Často hľadajú príčinu v zlej stoličke, kresle alebo v matraci postele.

Psy a Mačky: Platí aj to, že mačky vyhľadávajú väčšinou miesta nad geopatogénnymi zónami a psy skôr tie lepšie miesta. Ale treba to sledovať dlhodobo a vylúčiť z pozorovania prešľachtené druhy mačiek a psov.

5 typov na riešenie problémov

1.- Nechajte si premerať vaše obydlie na výskyt geopatogénnych zón. Ale fyzicky u vás doma. Napríklad v rámci Slovenského Projektu Merania Geoanomálií sa robia výjazdové merania po celom Slovensku cca každé 2-3 týždne.

2.- Keďže tieto geopatogénne zóny zvyknú byť väčšinou široké od cca 50 cm do niekoľkých metrov, niekedy (ale nie vždy) stačí premiestniť posteľ, pracovný stôl alebo miesto odkiaľ pozeráte TV na miesto, ktoré vám navrhne odborník po premeraní geopatogénnych zón u Vás doma. Čiže zmeniť umiestnenie nábytku v rámci jednej miestnosti.

3.- Pomôže aj zmena dispozičného riešenia využitia miestností u vás doma. To znamená, zmena vyžitia izieb tak, aby spálňa, pracovisko a pod. boli na mieste, kde nie sú negatívne zóny.

4.- Ak to nie je možné, potom sa odporúča eliminácia geopatogénnych zón rušičkou. Umiestnenie rušičky sa určí podľa výsledkov merania. Dosah je 10-20 metrov podľa intenzity geopatogénnych zón. Napríklad cena rušičky Emgeon, ktorú odporúčame my je iba 25 €.

5.– Ak sa nedá premiestniť posteľ na iné miesto – mimo negatívnej zóny, ďalšou alternatívou je kombinácia viacerých možností: použitie rušičky EMGEON a prírodných riešení: umiestnenie 8 – 10 cm vrstvy dosiek z tvrdého dreva, napr. buk, dub, tis a podobne pod posteľ. Tiež sa dá použiť aj cca 20 – 30 cm vrstva tepelnej izolácie z ovčej vlny, 10 mm hrubé sklo a iné materiály. Možností a kombinácií je viac a navrhujú sa individuálne po premeraní Vášho obydlia.

Projekt merania geopatogénnych zón

Už takmer 10 rokov sa snažím nájsť lokality, kde je väčší výskyt geopatogénnych zón a zostaviť mapu hustoty geopatogénnych zón v určitých oblastiach. Je to dlhodobý proces a je potrebné urobiť veľké množstvo meraní na porovnanie

Geopatogénne zóny v kanceláriách a na pracoviskách

Väčšinou sa z hľadiska geopatogénnych zón riešia priestory na spanie. Podstatné sú však aj pracovné miesta, kde sa dlhodobo zdržiavate napr.: PC pracovisko, montážne miesto a pod. Z vlastnej skúsenosti viem, aké to je pracovať nad geopatogénnou zónou. Môj kancelársky stôl s počítačom som mal práve v takejto zóne. Po hodinách práce som sa cítil veľmi nepríjemne, mal som brnenie v rukách aj nohách. Najskôr som myslel, že je to dlhým sedením a začal som meniť každú hodinu stoličku za kreslo, kreslo za tzv. kľakačku a pod.

Nepomohlo nič. Meraním sa zistilo, že v mieste môjho pracoviska je okrúhla cca 2 metre široká anomália. Problém som vyriešil presunutím PC o zhruba 2 metre. Na pôvodné miesto som presunul skriňu. Takže ak je pracovné miesto na geopatogénnej zóne alebo na ich krížení, môže to mať vplyv aj na produktivitu práce, kreatívne myslenie, po dlhšej dobe aj na zdravie.

Najhoršie je, ak spíte 6 – 8 hodín na geopatogénnej zóne, potom prídete niekde do práce a tam sedíte ďalších 8 hodín tiež na takomto „zlom“ mieste. Negatívny vplyv sa tak môže prejaviť oveľa skôr.

Upozornenie na záver

Aby ste sa vyhli niekedy zbytočným nákladom pri rôznych experimentoch napr. presúvaniu postelí a iného nábytku hore dole po izbe alebo po byte. Je lepšie nechať si fyzicky premerať váš domov a navrhnúť opatrenia na eliminovanie účinkov geopatogénnych zón od niekoho, kto sa tým zaoberá dlhšiu dobu. Vyhnite sa tzv. „meraniam na diaľku“ t.j. pošlete niekomu pôdorysný výkres domu cez internet a on vám „na diaľku“ nameria a zakreslí zóny. Väčšinou nasleduje ponuka na nákup veľmi drahých „rušičiek geopatogénnych zón“.

Takmer 100 % problémov s geopatogénnymi zónami sa dá jednoducho vyriešiť rôznymi opatreniami a ich kombináciou. Za celý čas môjho pôsobenia som iba piatim ľuďom odporučil presťahovať sa. V troch prípadoch som bol už druhý alebo tretí, čo im to odporučil.

Nechajte si aj vy premerať obydlie na prítomnosť geopatogénnych zón a navrhnúť opatrenia na elimináciu ich účinkov. Meranie geopatogénnych zón realizujeme po celom Slovensku formou viacdňových výjazdov. Pozrite si cenník služieb >>>TU.

Na objednávky došlé do 20.5.2024. do 24.00. hod. ZĽAVA až 50% —->>> Prečítajte si Viac  >>> TU   

Prečítajte si aj článok:5 Dôvodov prečo nespať nad Geopatogénnou ZónouKliknite TU

Môžete si aj stiahnuť E-Booky o tejto problematike KLIKNITE TU

Naspäť na hlavnú stránku Kliknite TU