Dračie žily – geoanomálie – GPZ-téoria a pojmy

Problematika geopatogénnych zón, geoanomálií a rôznych teórii ako aj rôznych zaujímavých vecí okolo  pyramíd a monumentálnych stavieb zo starej histórie ma začala zaujímať, keď som v rokoch 1998 a 1999 prešiel Egypt od Káhiry až po Asuánsku priehradu a späť. Už vtedy som si všimol, že určité stavby, či už pyramídy, chrámy, rôzne svätyne,  a pod. Sú postavené z geologického, geografického hľadiska a možno aj z iných nám zatiaľ neznámych aspektov na veľmi zaujímavých miestach.

Viac informácií o Geopatogénnych zónach + foto nájdete TU

Tak som sa začal touto problematikou zaoberať a po prečítaní veľkého množstva kníh a článkov z tejto oblasti. Zároveň aj po zhliadnutí mnohých dokumentárnych a iných filmov   som prišiel na to, že za tým asi predsa len niečo bude.

Možno si poviete „No zase jeden čo znovu objavil Ameriku“.

Ale aj tak si myslím (a asi v tom nie som sám), že existujú tisícročné skúsenosti starých národov, ktoré sa bez použitia modernej techniky a moderných prístrojov vedeli v tejto a iných problematikách orientovať a riešiť ich. Staré civilizácie a národy stavali mestá, obydlia, alebo rôzne objekty, domy, kostoly, svätyne rôznych náboženstiev na určitých miestach. Na druhej strane sa  zase iným miestam vyhýbali ako čert krížu. Tieto skúsenosti ma inšpirovali , určite nie sú na zahodenie a stojí za to si ich naštudovať.

Keďže v tomto obore literatúry to priam prekvitá šarlatánstvom, písaním kníh a článkov pre zárobok tak je fakt ťažké nájsť seriózne zdroje. A ako sa hovorí oddeliť zrno od pliev.

Keďže čítanie je môj koníček, tak sa mi to nejako podarilo a pred niekoľkými rokmi som začal robiť určité, pozorovania, merania a pokusy.

Jednak čo sa týka tzv. pozitívnych a negatívnych miestach v prírode. Napríklad sú to  tzv. dobré resp. silné stromy, rôzne objekty, svätyne, kostoly, hrady… Jednoducho  miesta na ktorých sa človek cíti dobre. A naopak miesta na ktorých sa cíti nepríjemne ba priam až zle.

Tiež som začal skúmať problematiku geoanomálií  či už v zastavaných alebo nezastavaných  mestských  aglomeráciách až po úroveň bytov a domov.

Po dlhých rokoch som sa naučil niektoré geopatogénne zóny a anomálie určitým spôsobom „zamerať“. Na niektorých miestach sa mi podarilo vykonať elimináciu ich negatívneho pôsobenia. Buď jednoduchým premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii … Alebo umiestnením rôznych pasívnych a aktívnych zariadení.

Pri tom som prišiel na to, že v určitých prípadoch pomáhajú  tzv. pasívne zariadenie rovnako ako aktívne (napájane napr. z el. zásuvky). Ono je fakt pravda ,že tí ľudia pred nami veľmi elektriku a iné vymoženosti dnešnej doby nemali. Takže si museli pomôcť inými prostriedkami založenými na odovzdávaní empirických poznatkov a skúseností z generácie na generáciu. Či už slovom hovoreným , alebo písaným.

Je veľmi pravdepodobné, že ľudia, ktorí nežili v našom pretechnizovanom svete boli viacej citlivejší. Vedeli vnímať nejaké iné veci okolo seba ináč ako dnes my. Respektíve mali pravdepodobne vyvinuté určité zmysly, a používali techniky, ktoré časom zanikli  v prachu dejín.

Ako strojný inžinier so špecializáciou na automatizované a  robotizované systémy a linky, počítače a programovania sa považujem za pomerne dosť „vedecky založeného človeka“ .

Uznávam ale tiež že veda zatiaľ neobjavila úplne všetko a existujú záležitosti v ktorých doteraz tápa.

Na ilustráciu týchto faktov: Traduje sa, že vraj na francúzskej akadémií vied vraj bol , alebo dokonca ešte je nápis zhruba takéhoto znenia:

Je vedecky dokázané, že čmeliakova váha vzhľadom k ploche jeho krídel je taká, že čmeliak  lietať nemôže. Čmeliak však o tom našťastie nevie a preto si lieta veselo ďalej. J

Krása vedy a aj techniky tak ako ju vidím ja. Je, že sa (na rozdiel od iných nazvime to –izmov alebo dogiem) neustále vyvíja a pomerne pružne si pripúšťa omyly. Omyly, ktoré boli založené na vtedajšej úrovni poznania.

Snaží sa vďaka niektorým nadšencom a tých je našťastie dosť kráčať dopredu. Aj keď niekedy do veľmi veľkého kopca. Snaží sa objavovať rôzne nové veci, metódy, zariadenia a prístroje, ktoré nám v mnohom môžu uľahčiť život.

Osobne zastávam názor, ktorí mi vtĺkali do hlavy môjho 8 ročného štúdia strojáriny. Že najlepšie a najkrajšie riešenie problému je vtedy, keď sa  problém vyrieši najjednoduchším spôsobom ako to je možné.

Na tejto stránke sa budem snažiť čo v najmenšej miere odvolávať a citovať rôzne iné zdroje a kapacity v tejto a iných problematikách. Nerobilo by mi žiadny problém zapratať polovicu textu odkazmi na rôzne ďalšie zdroje a ich autorov. A to autorov serióznych aj menej serióznych  s titulmi pred a za menom, alebo bez titulov.

Kto má záujem tak sa môže začať venovať štúdiu tejto problematiky. Na internete a v knihách sa toho dnes dá nájsť kopec.

A tak nechám  na čitateľa, aby si v tejto oblasti láskavo utvoril svoj názor a tým sa riadil.

Veda na celom svete, či už sú to technické alebo humanitné vedy sa v poslednej dobe vracajú k minulosti. Hľadajú také riešenia s ktorými si príroda za tie miliardy rokov čo existuje zem už nejako poradila a vysporiadala sa s nimi. A to nielen v oblastiach, ktoré  sa týkajú napr. flóry alebo fauny.

Je úplne zbytočne znovu objavovať niečo, čo napríklad  po konštrukčnej stránke vyriešila príroda na stavbe tela a zmysloch rôznych živočíchov alebo rastlín. Za tie miliardy rokov sa niektoré „konštrukcie“ osvedčili a prežili. Niektoré neosvedčili a neprežili. No a tie potom časom  prekonali nové rastliny a živočíchy.

 

Pridaj komentár