Archív kategorií: všetky články

Geopatogénne oblasti nie sú výmyslom šarlatánov

Zdroj:http://relax.etrend.sk/relax-cestovanie/geopatogenne-oblasti-nie-su-vymyslom-sarlatanov.html

V období vedecko-technickej revolúcie sa často stáva, že poznatky predchádzajúcich generácií upadajú do zabudnutia, nahrádzajú sa modernejšími technologickými postupmi, prípadne sú zavrhnuté, lebo nie sú vysvetliteľné a verifikovateľné metódami modernej matematiky, fyziky, chémie či medicíny. Tento fenomén sa nevyhol ani architektúre a zásadám správneho bývania. Na rôzne rituály a zásady sa súčasní architekti a projektanti väčšinou pozerajú s blahosklonným úsmevom a odkazujú ich do pôsobnosti šarlatánov.

Mnohé z dnes nerešpektovaných odporúčaní starých majstrov stavbárov majú spoločného menovateľa. Tým sú rôzne anomálie elektromagnetického poľa, ktoré obklopuje našu planétu. Ak je jeho homogenita porušená, dochádza k rozladeniu, na čo živé organizmy reagujú. Príčinou anomálií, ktoré sa kedysi nazývali „dračie žily“ a ktoré dnes označujeme ako geoaktívne (geopatogénne) zóny (GZ), môžu byť močiare, podzemné vodné prúdy, tektonické zlomy, ale aj civilizačné výtvory – inžinierske siete, železobetónové stavby či rôzne tvary architektúry.

Na niektoré živočíchy takéto miesta pôsobia blahodarne, a preto ich vyhľadávajú. Príkladom môže byť mačka, hmyz – najmä mravce, hady, akváriové rybičky či straka, ktorá si takéto miesta dokonca aktívne vytvára – „kradne“ rôzne kovové lesklé predmety a znáša ich na jedno miesto, zvyčajne do hniezda. Aj gagotanie husí úzko súvisí s GZ. Na viaceré organizmy však majú GZ negatívne účinky, čo sa môže prejaviť nepohodou a pri dlhodobom pôsobení aj zhoršeným zdravotným stavom.

Zvieratá nepodliehajú propagande

Pôsobenie GZ sa najspoľahlivejšie overuje na zvieratách. Tie totiž nepodliehajú rôznym presvedčovacím kampaniam, ktoré by mohli výsledok skresliť. Výskumy, ktoré robili a robia v zahraničí aj na Slovensku, ukazujú, že napríklad dlhodobé pôsobenie GZ sa u hovädzieho dobytka prejavuje zvýšeným výskytom mastitídy, u koní slepotou. Veľmi citlivé sú aj ošípané. Tie, ktoré sa chovajú na miestach s GZ, dosahujú nižšie hmotnostné prírasty a menšiu úžitkovosť.

Keďže v minulosti sa v snahe šetriť poľnohospodársku pôdu veľkokapacitné chovy budovali najmä na miestach nevhodných na pestovanie poľnohospodárskych plodín (odvodnené močiare a mokrade), je v SR podľa údajov Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre nevhodným umiestnením postihnutých až 40 % chovov ošípaných. Elimináciou, ktorá sa dá dosiahnuť napríklad umiestnením veľkoplošných odrušovačov, je možné dosiahnuť zvýšenie úžitkovosti ošípaných o 10 %. To by pri súčasnej cene bravčového mäsa predstavovalo ekonomický prínos 434,7 mil. Sk za jeden rok.

Desatoro pre zdravé bývanie

1. Vyberať stavebnú lokalitu s minimálnym výskytom geopatogénnych zón, dobre osvetlenú, kde je v noci pokoj. Ak sa na parcele nachádza geopatogénna zóna, treba ju ešte pred výstavbou tieniť inštaláciou veľkoplošného tieniča do základu stavby.

2. Nasmerovať stavbu podľa svetových strán, postele v spálni uložiť tak, aby hlavy smerovali na sever. Podlahové kúrenie zosilňuje účinok geopatogénnych zón.

3. Používať zásadne prírodné stavebné materiály (červenú tehlu z hliny, vypaľovanú silikátovú tehlu, vápencový kameň a drevo) nekontaminované chemicky ani rádioaktívne (napríklad popol, škvaru atď.).

4. Rozmerové pomery miestnosti voliť radšej obdĺžnikové s vyšším stropom, dodržiavať proporcie zlatého rezu 1:1,6, ktoré majú harmonizačné účinky.

5. Vnútorné rozloženie voliť tak, aby technické zariadenia, chladnička, čerpadlá, elektrická rozvodová skriňa boli čo najďalej od miesta odpočinku a práce. Na noc je najlepšie, ak sa dajú pomocné zariadenia vypínať.

6. Elektrické rozvody by mali byť v kovových povlakových rúrkach uzemnené a rozvod by mal byť inštalovaný lúčovito, nie v uzavretých slučkách. To sa týka aj rozvodu vody, plynu a kúrenia.

7. Ako materiály na povrchovú úpravu stien a podláh treba zásadne použiť prírodné teplé látky, drevo, korok, kožu, látkové poťahy a podobne, nelakovať lesklými lakmi.

8. Nábytok v miestnostiach by mal byť zhotovený z prírodného dreva, nemal by mať povrchovú úpravu s vysokým leskom. Zrkadlá nepatria do spální a pracovne. Posteľná bielizeň by nemala obsahovať umelé vlákna, matrace musia byť z prírodných látok bez kovovej perovej (pružinovej) vložky. Odporúča sa do postele vložiť vrstvu korku, baranie kožušiny atď., ktoré tlmia účinok geopatogénnych zón.

9. Elektrické prístroje, ako sú rádiá, elektrické hodinky, by mali byť vzdialené od postele minimálne 1 m. Zistite, či sused na vašom podlaží nemá televízor alebo počítač umiestnený na deliacej stene s vami. To môže rušiť váš spánok.

10. Nočné lampy by nemali byť tesne pri hlave, škodia i prívody vypnutých zariadení. Žiarivky treba používať výnimočne, a to len v pracovných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť vypnutie prúdu v celom objekte – okrem chladničky, čerpadla, kúrenia a podobne.

 Vplyv na človeka

 Výskumy naznačujú, že dlhodobý pobyt v geopatogénnej zóne zapríčiňuje u ľudí zvýšený výskyt niektorých nádorových, srdcovo-cievnych a reumatických ochorení, poruchy spánku či neobvyklé stavy únavy. U niektorých ľudí takéto kritické miesta vyvolávajú takzvanú prútikársku reakciu. Prútik, zvyčajne v tvare Y, ktorý držia v oboch rukách, reaguje na kontrakciu ich svalov a vychýli sa.

 Keďže ide o individuálnu metódu, vyvoláva najmä v niektorých vedeckých kruhoch nevôľu a vlnu antipatie. Mnohí pritom poukazujú aj na fakt, že definícia geopatogénnych zón ako miest, kde sa priečne elektromagnetické vlny menia na pozdĺžne, je nezmyselná, lebo na meranie pozdĺžnych vĺn neexistujú priame meracie metódy. Ich existencia je navyše celkovo zahalená rúškom tajomnosti. Výskum totiž spadá skôr do oblasti vojenstva a viac sa možno dozvieme v budúcnosti, keď sa uvoľnia z tajných archívov amerického ministerstva obrany informácie o výsledkoch experimentov známeho priekopníka elektrotechniky Nikolu Teslu…

 V každom prípade však už dnes existujú metódy, ktorými je možné prútikársku reakciu verifikovať. Jednou z nich je napríklad fyziologická verifikácia – georytmogram. Je založená na meraní elektrického odporu tela. Keď sa osoba nachádza v homogénnom poli bez GZ, hodnota odporu tela je v rozmedzí 30 až 50 kiloohmov, ak sa nachádza v GZ, odpor tela stúpne dvoj-, troj-, v niektorých prípadoch až desaťnásobne. Verifikačnými geofyzikálnymi metódami sa zaoberajú na Slovensku na Katedre aplikovanej a environmentálnej geofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

 Čo vedeli starí stavitelia

 Starovekí stavitelia o elektromagnetickom poli pravdepodobne nevedeli nič, ale o vplyve dračích žíl toho zo skúseností vedeli dosť. Jeden z najstarších stavebných zákonov je čínsky zákon dynastie Hia, ktorého zakladateľom bol staviteľ, cisár Yü (2300 pred n. l.). Ten uzákonil presné pravidlá na výber stanovišťa, pričom nad dračími žilami sa obydlia ani cintoríny stavať nesmeli.

 Z prvého storočia pred naším letopočtom existujú záznamy známeho rímskeho staviteľa Vitruviusa Pollia, pôsobiaceho za cisára Augusta. V jednej z desiatich kníh o architektúre venuje kapitolu o výbere vhodného miesta na stavbu, pričom varoval pred GZ. Okrem toho na zvolené miesto vypustili Rimania ovce a sledovali ich správanie. Napokon ich obetovali – nie však len preto, aby si priaznivo naklonili svoje božstvá, ale najmä preto, aby ovciam vybrali pečeň a podľa jej zafarbenia sa rozhodli, či je na danom mieste vhodné postaviť mesto.

 Germáni si vraj vyberali miesto na stavbu domov a hospodárskych obydlí podľa toho, ako sa správali mravce. Ak sa rozliezli preč, bola vyhliadnutá parcela vhodná. Slováci nechali kravy, aby sa napásli, a na miesto kravskej pastvy postavili chalupu. Kam si ľahol pes, dali posteľ a kde sa usalašila mačka, tomu miestu sa vyhýbali.

 Starovekí Gréci navyše poznali aj najrôznejšie metódy, ako existujúce GZ, ktorým sa pri stavbe nedalo vyhnúť, odrušiť. Používali na to dosky a platne zhotovené zo zmesi riečneho piesku a vápna s pridaním živočíšnej bielkoviny. V Gálii zasa dávali pod základy domu 20-centimetrovú vrstvu kaolínu. Na území Balkánskeho polostrova ešte donedávna dôsledne zbierali z polí kamene a ukladali ako ohrady okolo obytných a hospodárskych budov.

 Moderná architektúra

 V súčasnosti sa zvyčajne stavia podľa územného plánu, ktorý vychádza z najrôznejších kritérií, ale výskyt geopatogénnych zón do úvahy neberie. Tak sa stalo, že sídliská s vysokou koncentráciou obyvateľov, napríklad časť Petržalky či sídlisko Dlhé diely v Bratislave, sa nachádzajú práve na geopatogénnej zóne, rovnako ako sídlisko Rybníky v Leviciach.

 Takýmto miestam sa nevyhli ani priemyselné objekty. K nim patrí najmodernejšia prevádzkareň Slovnaftu v Bratislave, Levitex v Leviciach či Tatratsvit vo Svite. Predstavitelia týchto podnikov však nedali na reči o šarlatánstve, ale nechali nainštalovať tieniče GZ. Vyhodnotenie vývoja chorobnosti a úrazovosti časom ukázali, že to nebola zbytočná investícia.

 Napraviť chyby pri výstavbe sídlisk je dnes dosť zložité. Ide skôr a nápravu daného stavu, keď obyvatelia si sami musia zabezpečiť lokalizáciu takýchto miest aj namontovanie tieničov. Odrušenie panelákového bytu pritom vyjde na približne tisíc korún, rodinného domu od 1 500 do 5 000 Sk (podľa veľkosti zastavanej plochy a pozemku). Tieniče sa vyrábajú na Slovensku a na Morave a predávajú sa najmä v predajniach s ezoterickým tovarom.

 Veľa sa však dá dosiahnuť rešpektovaním aspoň niektorých zásad zdravého bývania. Netreba zabúdať na to, že montovanie satelitných antén na balkóny či antény mobilných operátorov na strechách budov ovplyvňujú okolie v okruhu niekoľkých desiatok až stoviek metrov.

 Dodatočná náprava

 Negatívny vplyv geopatogénnych zón môžu eliminovať aj špeciálne tvary objektov, tzv. tvarové žiariče. Tie sú schopné vyžarovať, pohlcovať, odrážať alebo meniť energetické pole vonkajšieho prostredia. Medzi charakteristické tvarové žiariče patrí pologuľa (nie guľa), ihlan, kužeľ. Napríklad ihlan umiestnený vrcholom hore, klasická poloha pyramídy, harmonizuje vonkajšie prostredie a homogenizuje elektromagnetické pole.

 Ak je však jeho vrchol otočený nadol (prípad Slovenského rozhlasu v Bratislave), vytvára silnú geopatogénnu zónu. Určitým rozložením vhodných tvarov je možné formovať vonkajšie prostredie a tým zlepšiť mikroklímu.

V lokalitách, kde je enormné množstvo geopatogénnych zón (križovatky ulíc), treba architektonickou úpravou harmonizovať vonkajšie prostredie a tým zlepšiť mikroklímu a znížiť dopravnú nehodovosť.

Ak sa železobetónová stavba postaví na lokalite, kde je narušené podložie, železná konštrukcia stavby zosilní negatívny účinok geopatogénnych zón. Ak sa pri projektovej príprave nerešpektovalo rozloženie geopatogénnych zón, treba vhodným spôsobom eliminovať ich negatívne vplyvy.

Napríklad vhodnou voľbou tvaru danej architektonickej formy alebo prostredníctvom vzájomného pôsobenia tvarov, vhodnou orientáciou sochy, ktorá by harmonizovala vonkajšie prostredie, vhodným rozložením kríkov a stromov na voľných priestranstvách, ako sú parky či ihriská, použitím tieničov, ktoré sú širokopásmovými rezonátormi homogenizujúcimi vonkajšie elektromagnetické pole.

Pozn. Dracie-zily.sk S tieničmi opatrne niektoré majú účinok, niektoré nie, a čo je najhoršie tak účinok sa zvykne časom strácať.

Zdroj:http://relax.etrend.sk/relax-cestovanie/geopatogenne-oblasti-nie-su-vymyslom-sarlatanov.html

Skúste si zmerať hluk Vo Vašom byte alebo na pracovisku

        Skúste si zmerať či sa vo Vašom obydlí alebo na pracovisku  dodržujú tieto normy. Keď bývate alebo pracujete pri rušnej ceste tak budete veľmi nemilo prekvapení

Na orientačné meranie skúste použiť niektorú z týchto aplikácií  https://play.google.com/store/search?q=meranie%20hluku

   Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom priestore

Zdroj:  Slovenská agentúra životného prostredia  (SAŽP)

Najvyššie prípustné hodnoty vo vonkajšom priestore sa vzťahujú na priestor mimo budov, na miesta, ktoré ľudia používajú dlhodobo alebo opakovane na liečenie, oddych, šport, rekreáciu, priestor pred fasádami obytných miestností s oknom, učební a budov vyžadujúcich tiché prostredie, okrem priestoru komunikácií a vonkajších pracovísk.

Určujúcimi veličinami hluku vo vonkajšom priestore sú ekvivalentná hladina A zvuku pre deň (16 h), a noc (8 h), alebo príslušná hodnotiaca hladina A zvuku.

Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vo vonkajšom priestore sú v nižšie uvedenej tabuľke, pričom tu hodnoty sa vzťahujú na priestor vo výške 1.5 m (alebo 4 m nad terénom pre územné plánovanie) a pred fasádou budov vo výške okien chránených miestností (pozri nižšie) do vzdialenosti 2 m od fasády. Ak nie je ustanovené inak, posudzujú sa hodnoty namerané s krytom proti vetru na mikrofóne, pri pôsobení vetra do 5 m/s, pri suchej vozovke a nezasneženom teréne.

Najvyššie prípustné hladiny (NPH) hluku vo vonkajších priestoroch

Kategória územia

Objekty a územia

NPH (dB)

hluk z dopravy* *

hluk z iných zdrojov

deň noc

deň noc

I.

Územie s osobitnou ochranou pred hlukom (veľké kúpeľné a liečebné areály)

LAeq 45 35

40 35

II.

Pred oknami chránených miestností školských budov a viac podlažných budov, rekreačné územia, územie nemocníc, obytné územia

LAeq 50 40

50 40

III.

Vonkajší priestor v okolí diaľnic, letísk, ciest I., II. triedy zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov.

LAeq 60* 50*

50 40

IV.

Výrobné zóny (areály závodov) a dopravné zóny vyššieho stupňa, bez obytnej funkcie.

LAeq 70        

70     

Poznámky:

* V okolí dopravných zón obstavaných obytnými budovami (existujúca mestská zástavba) tam, kde je preukázané, že v súčasnosti nie je možné prijateľné riešenie, ktoré by umožnilo dodržanie uvedených najvyšších prípustných hodnôt, možno pripustiť i vyššie hodnoty pri maximálnom využití možných opatrení na zníženie hluku. Pri výstavbe nových objektov v takejto mestskej zóne sa výstavba bytov povolí v rámci zaplňovania stavebných medzier a náhrad starých budov pričom musia byť splnené požiadavky odd. III.B. Výstavba škôl, nemocníc a stavieb podobného charakteru sa nepovoľuje.

** Zahrnuté sú všetky druhy dopravy (cestná, železničná, letecká, vodná).

Hodnoty pre noc sa uplatňujú iba pre priestory používané v noci.

Pri pôsobení impulzového hluku cez deň sa určí jeho hodnotiaca hladina pre 16 h interval a pri posudzovaní v noci sa určí hodnotiaca hladina pre najnepriaznivejšiu nočnú hodinu a táto musí spĺňať najvyššie prípustné hodnoty z vyššie uvedenej tabuľky pre noc (korekcie sú uvedené v STN ISO 1996-2/ Zmena 1:2002 ).

Najvyššie prípustné hodnoty určené vo vyššie uvedenej tabuľke sa nevzťahujú na hluk tých zariadení, ktoré budú v prevádzke iba výnimočne (sirény, havarijné zariadenia pod.). Hladina A zvuku týchto zariadení vša nesmie prekročiť 130 dB.

blízkosti letísk a dopravných zón sa môžu so súhlasom orgánu na ochranu zdravia výnimočne povoliť stavby na bývanie (nová zástavba) aj v priestore s vyššími hladinami, ako sú stanovené vo vyššie uvedenej tabuľke:

  • ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia tak, aby boli splnené požiadavky podľa odd. III B tohto nariadenia vlády (t.j., vyhovujú NPH určujúcich veličiny hluku v chránených priestoroch budov).).
  • pritom ekvivalentná hladina hluku primeranej časti priľahlého vonkajšieho priestoru obytného územia (rekreačné zázemie v okolí obytných domov) neprekročí 65 dB.

Budovy na bývanie v priestoroch letiska a jeho tesnej blízkosti môžu byť povolené aj v oblastiach s vyššími hladinami vo vonkajšom prostredí ako 65 dB, ak slúžia pre krátkodobý pobyt osôb (hotel, služobné a oddychové miestnosti, prechodné ubytovanie bezpečnostných zložiek a pod.), pričom musia byť splnené podmienky ustanovené odd. III. B. tohto nariadenia vlády (t.j., vyhovujú NPH určujúcich veličiny hluku v chránených priestoroch budov).

Vonkajší hluk pred administratívnymi budovami sa riadi požiadavkami kategórie územia, v ktorej sa nachádzajú.

Pri realizácii povolených stavieb v pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 hod., v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. sa určuje hodnotiaca hladina počas uvedených intervalov s korekciou –10 dB.

Ak počuteľný zvuk má silný rušivý charakter (reč, hudba, výrazné zvukové poryvy, tónový hluk, hluk často prerušovaný s výrazným odstupom od hladiny tichého intervalu (10dB a viac) a pod.), musí sa určiť hodnotiaca hladina pre deň (16 h), alebo pre noc (8 h) s korekciou + 5 dB. Korekcia sa uplatňuje počas pôsobenia takéhoto hluku.

Ak je hluk spôsobený zdrojmi rôznych skupín (pozemná doprava, letecká doprava, železničná doprava, iné zdroje) hluk od jednotlivých skupín nesmie prekračovať najvyššiu prípustnú hodnotu pre danú skupinu.

zdroj: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/ZP_miest/STAV/9_Kvalita_ZP/Hluk_von.html

 

Patent Ing. Drbala – na brúsenie klasických žilietiek pyramidiálnym efektom

Patent Ing. Karla Drbala z roku 1959 na brúsenie žilietiek pod pyramídkou

Tento patent bol bol dlhých peripetiách, testoch, meraniach a skúšaniach zo strany rôznych kontrolných,  meracích a aj politických úradov a inštitúcií za socializmu  udelený p. Ing. Drbalovi. Patent potvrdzuje správnosť „využitia pyramidiálneho efektu na brúsenie klasických žiletiek.

       Žiaľ na moderných žiletkách rôznych značiek napr. (veď viete …tie s 2-5-timi čepielkami:) atď. sa už tento spôsob použiť nedá, pretože výrobcovia, aby viacej zarobili tak brúsia žiletky laserom.  Tento systém brúsenia narušuje kryštalickú mriežku materiálu žiletky. A to tak, že sa systémom spomínaným v patente už žiletky brúsené laserom  nedajú nabrúsiť.   

         Klasický príklad ako oblbovať ľudí. Veď načo by sme im predali jednu vec, ktorá vydrži rok, keď im môžeme predať  X takýchto vecí za minimálne 10x vyššie cenu:)

Patent-č.-91304-Ing.-Karel-Drbal-Praha -Na prečítanie klikni TU

         Čiže ak by ste chceli ušetriť kopec peňazí za holenie, skúste si zohnať klasický holiaci strojček a klasické žiletky (pozor  nie brúsené laserom), ale vyrábané starou klasickou technológiou a ušetríte ročne celkom zaujímavú sumu:)

Pozn. Admina: Naštastie pyramiadálne efekty sa dajú využivať aj na iné veci ako napr :regenerácia organizmu, podpora niektorých liečebných metód  atď. Postupne budem na túto stránku pridávať ďalšie zaujívamavé články týkajúce sa problematiky nielen tzv. pyramidiálnych efektov, ale aj články zoberajúce sa problematikou: geopatogénnych zón, geoanomálií, (GPZ) v starej číne známych tiež názvom Dračie Žily . Viac informácií nájdete postupne TU

Ďalej  tu budem uverejňovať informácie o nebezpečenstve tzv. elektrosmogu ktorým sme v poslednej dobe doslova zaplavený zo všetkých strán . Tiež rady a návody ako sa týchto problémov keď už nie zbaviť, tak ich aspoň v maximálnej možnej miere eliminovať.

Alebo v sekcii Najnovšie články v ľavom menu alebo aj TUPrint

Podrobnejšie informácie nájdete v „MENU“ tejto stránky

Geopatogénne Zóny – Základné informácie

 Geopatogénne zónyProfesionálne merania a odrušenie

Máte problémy so spánkom?.  Ste malátny, nevysvetliteľne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi?.  „Lepí “ sa na Vás viac chorôb ako predtým?.  Vaše deti sa v noci často budia a plačú? 
Na príčine je často aj negatívne pôsobenie  Geopatogénnych zón  a Geoanomálií na Váš organizmus. Tieto  javy sú známe už tisícky rokov. Najznámejší historický názov zo starej Číny je Dračie žily. 
Dlhodobý pobyt nad Geopatogénnymi zónami spôsobuje rôzne nepochopiteľné problémy.   A popritom väčšinou stačí iba zmeniť napr. umiestnenie postele. Alebo použiť ďalšie praxou overené spôsoby riešenia eliminácie účinkov geopatogénnych zón, ktoré Vám navrhneme. Tieto informácie nájdete na našej stránke.
ilustračný obrázok nepriaznivého priebehu geopatogénnych zón cez byt

Geopatogénne Zóny sú spomenuté aj v stavebnom zákone:                     § 47.  Citát z textu:

Stavby sa musia navrhovať tak, aby: ….písmeno k. „bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred …….. vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd,“ 

Geopatogénne zóny (GPZ) –  sa vyskytujú väčšinou v pásoch rôznej šírky, ktoré  môžu prechádzať cez Vaše obydlie. Keď sa tieto zóny vyskytujú na miestach, kde sa  dlhšie zdržiavate: napr. v spálni, alebo na pracovnom mieste, prípadne tam kde relaxujete,  pozeráte TV atď. Potom môžu najmä u senzitívnejších osôb  po dlhšej dobe  vznikať problémy so spánkom, pocity nadmernej únavy, podráždenosti, strata vitality, syndróm vyhorenia, depresívne stavy, strata imunity …)

Dlhším pobytom  v geopatogénnych  zónach sa môžu tieto problémy výrazne rozvinúť, prípadne zhoršiť Váš zdravotný stav.  Na druhej strane existujú aj vyslovene pozitívne miesta na ktorých sa ľudia cítia dobre. Všeobecne sa však nedá povedať, že by platili nejaké pravidlá pre výskyt geopatogénnych  zón.

Cenník služieb +iba objednávky prijaté do 1.3.2024. AKCIA ZĽAVA až 50% v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Viac info  TU    

Výskyt  Geopatogénnych Zón ovplyvňuje  miesto na ktorom je postavené obydlie.  Sú to najmä rôzne zmeny  v štruktúre  zloženia zemského podložia, menšie tektonické zlomy, vrásnenia zemskej kôry a podzemné dutiny. Negatívny vplyv majú aj podzemné vodné toky – tzv. vodné žily.  Tieto javy vznikajú v zemi v hĺbkach od niekoľko  metrov až po  niekoľko kilometrov.

Na tejto stránke nájdete  okrem podrobnejších informácií o geopatogénnych zónach  aj postup ich merania a riešenia týchto  problémov

Ak máte podobné problémy  najlepšie je nechať si premerať Vaše obydlie  na výskyt geopatogénnych zón. Po premeraní  Vám navrhneme  praxou overené riešenia s minimálnymi finančnými nákladmi.

Cenník služieb +iba na objednávky prijaté 1.3.2024. AKCIA ZĽAVA až 50% v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Kliknite  TU       

Používaná technika merania a eliminácie  negatívnych zón.

Postup merania: —–> Kliknite TU

RIEŠENIA PROBLÉMOV :

Najúčinnejšia je kombinácia tzv. nových a klasických  spôsobov riešenia týchto problémov. – napr. pasívny solenoid EMGEON HOME   (rušička geopatogénnych zón) + umiestnenie prírodných prostriedkov a špeciálnych fólií pod postele,  ktoré tiež eliminujú účinky geopatogénnych zón. prípadne ak sa dá aj premiestnenie postelí mimo geopatogénnych zón.

Tieto riešenia  problémov  Vám navrhneme  priamo po  meraní  u Vás doma

 Rušička geopatogénnych zón -pasívny solenoid EMGEON HOME

 Ukážka umiestnenia a orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON HOME  Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako  “reduktor negatívnych zón” . Umiestňuje sa v obydlí  najlepšie na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Alebo ďalšou možnosťou je umiestnenie 2 ks solenoidov do opačných rohoch bytu. Bližšie info—–> TU

Zariadenie EMGEON je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  

Cenník meraní geopatogénnych zón + aktuálne akčné ceny —–>Kliknite  TU 

priebeh geopatogénnych zón nad vodnou žilou
Fyzikálny popis priebehu polí spôsobujúcich GPZ podľa RNDr. Ján Bienik CSc. r. 1991

  Agentúra INGFOUR s.r.o., Košice

Meranie a  eliminácia geopatogénnych zón, ďalej (GPZ) – po celom Slovensku

       Aktuality a ďalšie  informácie nájdete aj na  Facebooku  https://www.facebook.com/geoanomalie

Kontakt a referencie o firme —–> kliknite  TU

 

Dračie žily – geoanomálie – GPZ-téoria a pojmy

Problematika geopatogénnych zón, geoanomálií a rôznych teórii ako aj rôznych zaujímavých vecí okolo  pyramíd a monumentálnych stavieb zo starej histórie ma začala zaujímať, keď som v rokoch 1998 a 1999 prešiel Egypt od Káhiry až po Asuánsku priehradu a späť. Už vtedy som si všimol, že určité stavby, či už pyramídy, chrámy, rôzne svätyne,  a pod. Sú postavené z geologického, geografického hľadiska a možno aj z iných nám zatiaľ neznámych aspektov na veľmi zaujímavých miestach.

Viac informácií o Geopatogénnych zónach + foto nájdete TU

Tak som sa začal touto problematikou zaoberať a po prečítaní veľkého množstva kníh a článkov z tejto oblasti. Zároveň aj po zhliadnutí mnohých dokumentárnych a iných filmov   som prišiel na to, že za tým asi predsa len niečo bude.

Možno si poviete „No zase jeden čo znovu objavil Ameriku“.

Ale aj tak si myslím (a asi v tom nie som sám), že existujú tisícročné skúsenosti starých národov, ktoré sa bez použitia modernej techniky a moderných prístrojov vedeli v tejto a iných problematikách orientovať a riešiť ich. Staré civilizácie a národy stavali mestá, obydlia, alebo rôzne objekty, domy, kostoly, svätyne rôznych náboženstiev na určitých miestach. Na druhej strane sa  zase iným miestam vyhýbali ako čert krížu. Tieto skúsenosti ma inšpirovali , určite nie sú na zahodenie a stojí za to si ich naštudovať.

Keďže v tomto obore literatúry to priam prekvitá šarlatánstvom, písaním kníh a článkov pre zárobok tak je fakt ťažké nájsť seriózne zdroje. A ako sa hovorí oddeliť zrno od pliev.

Keďže čítanie je môj koníček, tak sa mi to nejako podarilo a pred niekoľkými rokmi som začal robiť určité, pozorovania, merania a pokusy.

Jednak čo sa týka tzv. pozitívnych a negatívnych miestach v prírode. Napríklad sú to  tzv. dobré resp. silné stromy, rôzne objekty, svätyne, kostoly, hrady… Jednoducho  miesta na ktorých sa človek cíti dobre. A naopak miesta na ktorých sa cíti nepríjemne ba priam až zle.

Tiež som začal skúmať problematiku geoanomálií  či už v zastavaných alebo nezastavaných  mestských  aglomeráciách až po úroveň bytov a domov.

Po dlhých rokoch som sa naučil niektoré geopatogénne zóny a anomálie určitým spôsobom „zamerať“. Na niektorých miestach sa mi podarilo vykonať elimináciu ich negatívneho pôsobenia. Buď jednoduchým premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii … Alebo umiestnením rôznych pasívnych a aktívnych zariadení.

Pri tom som prišiel na to, že v určitých prípadoch pomáhajú  tzv. pasívne zariadenie rovnako ako aktívne (napájane napr. z el. zásuvky). Ono je fakt pravda ,že tí ľudia pred nami veľmi elektriku a iné vymoženosti dnešnej doby nemali. Takže si museli pomôcť inými prostriedkami založenými na odovzdávaní empirických poznatkov a skúseností z generácie na generáciu. Či už slovom hovoreným , alebo písaným.

Je veľmi pravdepodobné, že ľudia, ktorí nežili v našom pretechnizovanom svete boli viacej citlivejší. Vedeli vnímať nejaké iné veci okolo seba ináč ako dnes my. Respektíve mali pravdepodobne vyvinuté určité zmysly, a používali techniky, ktoré časom zanikli  v prachu dejín.

Ako strojný inžinier so špecializáciou na automatizované a  robotizované systémy a linky, počítače a programovania sa považujem za pomerne dosť „vedecky založeného človeka“ .

Uznávam ale tiež že veda zatiaľ neobjavila úplne všetko a existujú záležitosti v ktorých doteraz tápa.

Na ilustráciu týchto faktov: Traduje sa, že vraj na francúzskej akadémií vied vraj bol , alebo dokonca ešte je nápis zhruba takéhoto znenia:

Je vedecky dokázané, že čmeliakova váha vzhľadom k ploche jeho krídel je taká, že čmeliak  lietať nemôže. Čmeliak však o tom našťastie nevie a preto si lieta veselo ďalej. J

Krása vedy a aj techniky tak ako ju vidím ja. Je, že sa (na rozdiel od iných nazvime to –izmov alebo dogiem) neustále vyvíja a pomerne pružne si pripúšťa omyly. Omyly, ktoré boli založené na vtedajšej úrovni poznania.

Snaží sa vďaka niektorým nadšencom a tých je našťastie dosť kráčať dopredu. Aj keď niekedy do veľmi veľkého kopca. Snaží sa objavovať rôzne nové veci, metódy, zariadenia a prístroje, ktoré nám v mnohom môžu uľahčiť život.

Osobne zastávam názor, ktorí mi vtĺkali do hlavy môjho 8 ročného štúdia strojáriny. Že najlepšie a najkrajšie riešenie problému je vtedy, keď sa  problém vyrieši najjednoduchším spôsobom ako to je možné.

Na tejto stránke sa budem snažiť čo v najmenšej miere odvolávať a citovať rôzne iné zdroje a kapacity v tejto a iných problematikách. Nerobilo by mi žiadny problém zapratať polovicu textu odkazmi na rôzne ďalšie zdroje a ich autorov. A to autorov serióznych aj menej serióznych  s titulmi pred a za menom, alebo bez titulov.

Kto má záujem tak sa môže začať venovať štúdiu tejto problematiky. Na internete a v knihách sa toho dnes dá nájsť kopec.

A tak nechám  na čitateľa, aby si v tejto oblasti láskavo utvoril svoj názor a tým sa riadil.

Veda na celom svete, či už sú to technické alebo humanitné vedy sa v poslednej dobe vracajú k minulosti. Hľadajú také riešenia s ktorými si príroda za tie miliardy rokov čo existuje zem už nejako poradila a vysporiadala sa s nimi. A to nielen v oblastiach, ktoré  sa týkajú napr. flóry alebo fauny.

Je úplne zbytočne znovu objavovať niečo, čo napríklad  po konštrukčnej stránke vyriešila príroda na stavbe tela a zmysloch rôznych živočíchov alebo rastlín. Za tie miliardy rokov sa niektoré „konštrukcie“ osvedčili a prežili. Niektoré neosvedčili a neprežili. No a tie potom časom  prekonali nové rastliny a živočíchy.

 

Přednáška o geopatogenních zónách, Saloco – 19.5.2004

 Přednáška o geopatogenních zónách, Saloco – 19.5.2004

      Napsal Eduard Boháč,


O geopatogenních zónách se toho už řeklo a napsalo poměrně dost, dokonce i zde na Salocu, nebudu proto znovu opakovat to, co již bylo mnohokrát řečeno a zaměřím se spíše na věci méně známé. GPZ mají své příznivce, ale i své odpůrce. Přesto že problematika zemního působení na organismy je známá již několik tisíciletí, tak dosud není přesně vědecky definováno co a jak vlastně působí, dokonce se oficiálně tvrdí, že nic takového neexistuje. Přesto je známá celá řada hypotéz snažící se celou věc vysvětlit, na příklad uvedu hypotézu: gravitační, ionizační, iontovou, elektrostatickou, hydrodynamickou, změny magnetického pole země, přirozené radiace atd. Nedivím se ale lidem zamítajícím existenci GPZ, ve škole se o nich neučili a aby se mohli o nich sami přesvědčit musí mít k tomu určité podmínky. O jejich existenci se nepřesvědčíme neměníme-li občas místa spánku, případné bolestivé stavy způsobené prostředím okamžitě tlumíme utišujícími léky. Dobře jsou na tom ty osoby, které pravidelně střídají pobyt chata – panelák, případně chalupa, mají lůžko na křížení GPZ a už je jedno je-li křížení na chatě či v paneláku. Znám celou řadu případů kdy lidé jezdící o víkendu si odpočinout na chatu, se vracejí do paneláku v horším zdravotním stavu, než z něj odjeli. Obráceně to už nikoho nepřekvapí. Sám jsem míval velké zdravotní problémy doma, každá delší služební cesta byla pro mě vysvobozením.
Z mých zkušeností se mi jeví jako nejzajímavější hypotéza iontová, kterou se zde pokusím rozvést. Co je mi známo po prvé byla vyslovena v USA cca před 30 ti lety. O ní jsem se dozvěděl od Ing. Šíra při jednom našem osobním setkání. Navrhoval mi tehdy, abych nechal po delším používání analyzovat stínící elektrody, aby se tak zjistilo zda-li se v elektrodách nerozpouštějí těžké kovy vycházející v iontové formě z nitra země. Bohužel do dnes jsem neměl možnost tyto analýzy nechat udělat a to hlavně z finančních důvodů. Domnívám se, že kladné iontové částice (používejme tento název jako pracovní, mentiony pana profesora Kahudy se vědě moc nezamlouvají) po vybytí v stínícím kondenzátoru odchází ve formě neutrálních par do okolního prostředí a zde se pak rychle rozptýlí. Iontová hypotéza vychází ze známých pricipů termodynamiky a to, že nad každou látkou a to i pevnou se nachází páry této látky. Koncentrace par je pak přímo závislá na teplotě. Přestože v případě těžkých kovů, kromě rtuti, se jedná o velice nízké koncentrace, tak jsou-li vznikající páry neustále unášeny přítomnými zemními plyny, jako na příklad kysličníkem uhličitým, tak se neustále musí tvořit páry nové, aby se ustavil rovnovážný stav. Tyto páry jsou pak v podloží vystaveny vysokým tlakům, dále přítomnému ionizačnímu záření a tak postupně mohou přecházet do iontové formy a vytvářet tak nabité částice velice malé velikosti schopné procházet jakoukoliv hmotou. Ale přesto jejich nejvyšší koncentrace nacházíme nad terénem, kde jsou ve vrchních vrstvách podloží výrazné tektonické poruchy a kudy vlastně země dýchá. V těchto místech pak zjišťujeme kromě jiného i vyšší koncentrace radonu. Teď mi asi každý namítne proč se iontové částice příchodem nad terén okamžitě nerozptýlí do okolí a proč sledují tektonickou poruchu? V těchto místech kromě jiného zjišťujeme i zvýšené hodnoty elektrostatického pole, které parně zajišťuje soudržnost přítomných iontových částic. Vzniklá anomální pole pak spolupůsobením se sluncem, případně měsícem vytvoří geoanomální pole vystupující vysoko nad terén. Jsou v literatuře popisovány případy leteckého zjišťování kovů nad terénem a z toho se usuzuje jejich přítomnost v podloží. V této souvislosti bych rád odcitoval Prof. Ing. M. Jokla, DrSc, který na pražském kongresu v roce 1994 o Geopatogenních zónách řekl: „Geomagnetické pole je součastně ovlivňováno geologickým složením země, a to jednak výraznými změnami podpovrchových vrstev, jednak výskytem podzemních vodních toků. Tyto geologické anomálie ve vzájemném působení se Sluncem a velkými planetami vytvářejí geoanomální pole.“
Chceme-li odstranit, nebo alespoň zmírnit působení zmíněných anomálních polí na náš organismus, tak musíme nehomogenní prostředí zhomogenizovat a snížit koncentraci kladných kovových iontových částic. Naopak lehké záporné ionty přítomné v ovzduší jsou pro náš organismus příznivé. Zhomogenizované prostředí získáme v místech, která chceme mít čistá, pomocí elektrického homogenního pole, které vytvoříme mezi dvěma, nebo více horizontálně položenými elektrodami oddělenými dielektrikem, připojíme-li k nim stejnosměrný proud o určitém napětí. Zde dojde jednak k pohlcování a vybíjení zmíněných částic, které se pak rozptýlí do okolí a je-li přítomné i střídavé elektrické pole, tak rovněž dojde k jeho značnému potlačení. Stínící elektrody od případné depolarizace se čistí tak, že v pravidelných časových intervalech změníme jejich polaritu tím, že na svorkách elektrod měníme kladné a záporné napětí. V uvedených zhomogenizovaných místech se pak sníží již zmíněná anomální energetická výměna mezi kosmem a zemí. Zařízení za tímto účelem zkonstruované jsme pojmenovali Geosan 01 a skládá se z elektronického přístrojku velikosti většího adaptéru napájeného z baterie, případně ze sítě, propojovacích vodičů a stínícího kondenzátoru velikosti o něco větší, než je lůžko. Stínící kondenzátor je soustava hliníkových plechů síly 0,1 mm a dielektrika, tvořící dohromady sendvič. K hliníkovým plechům / elektrodám / jsou připájeny propojovací vodiče. Elektronická část stínění se pak skládá ze zdroje nízkého stejnosměrného napětí, přepínače a časovače. Zařízení bylo podrobeno expertízám zaručujícím naprostou bezpečnost a splňuje předpisy EU a tudíž je opatřeno známkou shody Сε. Zařízení bylo již namontováno více jak 3 tisícům osob. 
Ještě si musíme vysvětlit představu působení GPZ na náš organismus. Řekli jsme si, že v místech tektonických poruch jsou kromě jiného i zvýšené koncentrace kladně nabitých částic držících se v elektrostatickém poli. Osoba vstupující do tohoto prostředí je ovlivňována vodivostí kovových iontových částic, které okamžitě proniknou do organismu a působí tak na nervové propojovací vodiče tzv. axony, po jejichž povrchu běží elektrické signály do svalových buněk. Vodivostí kovových iontů se zesílí signály jdoucí po axonech a vzroste tak nepatrně svalové napětí, které ustoupí, až když vystoupíme z tohoto prostředí. Máme-li tedy celou noc, třeba nepatrně napnuté zádové svaly, tak ráno vstáváme jako bychom celou noc skládali uhlí. Napnuté svaly v nohách zase způsobí jejich horší prokrvení a tím se nám zdají studené. Samozřejmě, že na náš organismus nepůsobí jenom GPZ, je to celý soubor zátěží, s kterými si náš imunitní systém musí poradit. Na příklad jsou to i podlimitní hodnoty elektromagnetických polí, chemické zátěže, virová či bakteriální onemocnění. Někde jsem v jedné knize viděl přirovnání našeho organismu ke vědru do kterého z několika kohoutů přitékají jednotlivé zátěže a na dně vědra je vypouštěcí kohout představující imunitní systém, který likviduje všechny zátěže vstupující do organismu. Dokavaď stačí vypouštěcí ventil všem přítokům, tak je vše v pořádku, horší situace nastane, když tomu tak není – vědro přeteče. Pak stačí někdy i obyčejná banálnost jako je chřipka a problém je tady. V Německu a dnes i u nás Tesla Blansko vyrábí automatické odpojovače el. proudu OS-01,02 , které zajišťují, nepotřebujeme-li v domě el. proud, tak ho automaticky odpojí od rozvodů a je-li zas potřeba, tak ho znovu připojí. Odstraní se tak jedna z možných zátěží a organismu se tak uleví. Další možností je změnit místo, kde se dlouho zdržujeme na GPZ, nejde-li to, pak je dobré použít některý ze způsobů eliminace GPZ. Takhle můžem pokračovat u všech již zmíněných zátěží. Moc by pomohlo, kdyby některé z vědeckých pracovišť ať už u nás, nebo v zahraničí se připojilo k vysvětlení zde nastíněných indicií, materiálů svědčících o účelnosti takové práce je nashromážděno dost.

Děkuji za pozornost. Eduard Boháč