Riešenie problémov

Jednoduché a efektívne riešenie problému po zameraní GPZ                                    (Spôsob merania GPZ: ——> kliknite TU )

1 Umiestnením rušičiek EMGEON HOME, ktoré buď úplne, alebo čiastočne redukujú, alebo eliminujú pôsobenie negatívnej energie vo Vašom obydlí. + Umiestnenie niektorých prírodných materiálov, alebo špeciálnych fólií pod postele a pod.

V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je tzv. “Pasívny solenoid EMGEON HOME”. Je to valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje   na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych GPZ.” . Umiestňuje sa v obydlí na presné miesto  podľa nameraných hodnôt GPZ.  Preto ho ani v rámci serióznosti neponúkame na hromadný predaj spôsobom “kúpte si ,  dajte ho kde chcete a vyrieši Vám to všetky problémy.”  Pri nesprávnom umiestnení môže byť účinok nulový. Pasívny solenoid EMGEON HOMEje rovnako účinný ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  

2- Premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii, z miest  kde sa dlhšie zdržiavate  …mimo negatívnych miest. Niekedy stačí presunúť posteľ alebo pracovný stôl s počítačom o 1-2 metre ďalej,  obrátiť polohu tela pri spaní na opačná stranu … Väčšinou pomôže aj zmena využívania miestností v byte. Ak sa nedá premiestniť napr. posteľ, alebo počítačové pracovisko pomôže aj napr. umiestnenie kožušín, alebo špeciálnych fólií pod posteľ. U nás sa najčastejšie dá zohnať kožušina z ovcí. + Zvyknem navrhovať aj rôzne ďalšie kombinácie eliminačných prostriedkov. Napríklad rušičky geopatogénnych zón Emgeon Home + špeciálne fólie pod posteľ.

ilustračný obrázok – stropná pyramída

3- Použivame aj rôzne typy pyramídových konštrukcií na  použitie buď v interiéri alebo v exteriéri (tiež aj univerzálne verzie). Na zákazku dodávame aj rôzne typy relaxačných pyramíd.

 Ing. Milan Varga, Košice + kolektív konzultantov

Zaoberáme sa: (okrem iných činností) aj meraním a  odrušením geopatogénnych zón, ďalej (GPZ), známych aj pod názvami: geoanomálie, alebo v starej Číne  pod názvom “Dračie žíly”+ riešením problémov tzv. “Elektrosmogu”. Obe tieto problematiky  so sebou úzko súvisia a môžu “našťastie” až po po dlhšom pôsobení väčšinou negatívne ovplyvniť kvalitu Vášho bývania a života všeobecne. Používame pri tom jednoduché, efektívne a lacné prostriedky a techniky založené  na prírodnej báze, fungujúcich na princípe základných fyzikálnych zákonov. Využívam pri tom  skúsenosti našich predkov a starších civilizácii, ktorí úspešne riešili tiež tieto a podobné problémy už stovky až tisícky rokov pred nami.

                  Cenové relácie: ——>Kliknite TU   

Pre viac informácií kliknite —–>https://www.dracie-zily.sk/geopatogenne-zony-skusenosti-z-merani-gpz/

 

   Aktuality a ďalšie  informácie nájdete aj na  Facebooku      https://www.facebook.com/geoanomalie

             Kontakt a rezervácie termínov:——> kliknite  TU

spriatelená stránka:  www.facebook.com/levandula