Mystery shopping

Individuálny Mystery Shopping + Kontrola reakcií Vašich zamestnancov pri simulovanom záujme o Vaše služby a produkty

Na základe predchádzajúcej externej spolupráce s viacerými firmami zaoberajúcimi sa Mystery Shoppingom. A tiež na pozorovania a skúseností našich vystavovateľov na viac ako 90-tich výstavach a veľtrhoch rôzneho zamerania, ktoré sme organizovali. viď. www.ingfour.sk   Vám ponúkame individuálny Mystery Shopping a Kontrolu Vašich zamestnancov pri styku so zákazníkmi.

Špecializujeme sa na menšie a stredné firmy. Systém „scénara“ kontroly  práce Vašich zamestnancov so zákazníkmi prejednávame priamo s majiteľmi alebo riaditeľmi firiem.  Naša cieľová skupina sú firmy, ktorým naozaj záleží na kvalite „Mystery shoppingu a práce zamestnancov so zákazníkmi“  V zásade našou cieľovou skupinou nie sú  firmy, kde si „riaditeľ marketingu“ potrebuje „odfajknúť položku v popise práce -mystery shopping urobený“

Nefungujeme podľa „klasického dotazníka hodnotenia otázok a odpovedí“.  Skôr sa zaoberáme tým, či sú Vaši zamestnanci pri styku so zákazníkom odborne  zdatný okrem klasickej práce so zákazníkom aj  odfiltrovať skutočných záujemcov o Vaše produkty. Od zákazníkov a neskúsených manažérov typu “ Vysvetlite mi všetko, dajte mi cenovú ponuku a maximálnu zľavu a potom možno  uvidíme“. Takýto zákazníci na rozdiel od reálnych zákazníkov zbytočne oberajú Vašich kvalifikovaných zamestnancov o čas. Tento čas by mohli venovať reálnym zákazníkom, ktorý majú skutočný záujem o Vaše produkty.

Pri týchto aktivitách využívame interné zdroje a individuálne hodnotenia činnosti Vašich zamestnancov pri ich styku s Vašimi klientami. Zásadne nevyužívame „rýchlo kvasených študentov a brigádnikov“ bez patričných skúseností –  fungujúcich na základe krátkeho školenia, ktorí potom vyplňujú nezmyslené X stranové dotazníky a check listy so zbytočnými desiatkami až stovkami bodov hodnotenia. Títo náhodne  získaní externí zamestnanci bez patričných skúseností potom kontrolné otázky často vyplňujú systémom „od buka do buka.  Takéto hodnotenie väčšinou  stráca z kvalitatívneho a  štatistickéhohľadiska pre zadávateľa  akýkoľvek význam.  Dodaný výsledok aj od veľkých firiem zaoberajúcich sa Mystery shoppingom  je značne odlišný od reality.

Väčšina  „Veľkých Mystery Shopping  Firiem “ využíva  namiesto avizovaných profesionálov častokrát veľmi slabo platených študentov a iných ľudí, ktorí nemajú takmer nijaké profesionálne skúsenosti v oblastiach kde majú robiť kontroly.  Fungujú podla „natvrdo“ dodaného scénara a dotazníka. Výsledok ich práce pre Vás ako zadávateľa si potom môžete ľahko domyslieť. 

Podľa našich skúseností  zamestnanci s dlhodobou praxou nemajú problém mystery shopperov pracujúcich podľa nalinkovaného scénara odhaliť po prvých dvoch až  troch otázkach a tým dochádza ku skresleniu výsledkov. Tiež sa častokrát stáva, že skutočne kvalitný zamestnanec dostane mizerné ohodnotenie pretože „mystery shopper“ skopíruje predošlé hodnotenie. Alebo čo je ešte horšie – nemá absolútne žiadne praktické skúsenosti ako posúdiť kvalitu odpovedí Vášho zamestnanca po odbornej a technickej stránke. 

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na adrese: ingfour(zavinac)gmail.com